Dronningens Tværgade 9-9a

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1794

Matrikelnummer: 293a, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Hans Ondrup & A.Giedde


Beskrivelse

Som nr. 7 blev også dette forhus opført i 1794 og i tre etager af murermester Hans Ondrup (1751-1814) og A. Giedde (????).

 

 

Beboere

Grosserer Hans Puggaard (1788-1866) boede her i årene 1824-1825. En datter af ham blev gift med juristen og politikeren Orla Lehmann (1810-1870). Selv var han medlem af Folketinget i perioderne 1854-1858 og 1861-1864 samt som medlem af Rigsrådets Landsting i årene 1864-1866. Puggaard blev etatsråd i 1863.

    Hans Puggaard

 

Årene 1828-1838 var Dronningens Tværgade 9 bopæl for søofficeren Christian Zahrtmann (1793-1853).

Blot 12 år gammel blev han kadet og efter et kortvarigt ophold i Frankrig bestred han flere adjudantstillinger og blev udsendt til Norge i 1809. I 1810 udnævntes han til sekondløjtnant, 1818 til premierløjtnant, 1825 til kaptajnløjtnant, 1836 til kaptajn, 1843 til kommandørkaptajn, 1848 til kommandør, 1851 til kontreadmiral og i 1852 til viceadmiral.

Sin første, store udmærkelse fik Zahrtmann som kanonbådschef i 1812 da han ved Lyngør i Norge angreb et engelsk linjeskib og tilbageerobrede briggerne Lolland og Kiel. Interessen for hydrografi og geodæsi førte til en stilling ved gradmålingen i Jylland, hvor han arbejdede under H. P. Schumacher (1780-1850). Det indebar bl.a. rejser til London og Paris, hvor hans opgave var, at indkøbe videnskabelige instrumenter.

På sine togter gennem karrieren stiftede han bekendtskab med forskellige farvande, der bl.a. førte ham i årene 1825-1826 helt til St. Jan, som næstkommanderende på en brig og igen 1833-1834 som chef for en brig, hvor han forestod både opmåling og kortlægning af farvandet i Dansk Vestindien. I 1826 blev han direktør for Søkortarkivet og styrkede opmålingen af danske farvande ligesom han forestod anlæggelsen af en stor mængde fyr.

Zahrtmann udnævntes i 1848 til marineminister og sad tillige som medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Et svigtende helbred medførte, at han trådte tilbage som minister, men efter en rekreationsrejse til Frankrig udnævntes han 1852 til overekvipagemester på Holmen. Zahrtmann blev blot 19 år gammel slået til Ridder af Dannebrog og i 1845 udnævntes han til kammerherre. Han var farbror til kunstmaleren Kristian Zahrtmann (1843-1917).

Zahrtmann, Christian

Chistian Zahrtmann

 

Bankdirektøren og finansembedsmanden Martin Levy (1827-1899) boede her på 2.sal fra 1878 til 1880. Martin Levy var bror til nationalbankdirektøren og forfatteren Moritz Levy (1824-1892).

      Martin Levy

 

Kunstmaleren Carl Bloch (1834-1890) boede de sidste år af sit liv her i Dronningens Tværgade 9.   

       Carl Bloch

 

Nedenfor vises et lille udvalg af hans mange værker:

Carl Bloch (1834-1890)

Selvportræt

1886 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Carl Bloch (1834-1890)

Hans Tausen beskytter Bisp Joachim Rønnow

1876 – Festsalen på Københavns Universitet – public domain

 

Carl Bloch (1834-1890)

Christian II i fængslet på Sønderborg Slot

1871 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Carl Bloch (1834-1890)

Portræt af gehejmeetatsråd A. F. Krieger

1882 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

   Carl Bloch (1834-1890)

Skuespilleren Kristian Mantzius i sit studereværelse

1853 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

Carl Bloch (1834-1890)

Kunstnerens forældre i dagligstuen

1855 – public domain

 

Carl Bloch (1834-1890)

En fiskerdreng

ca.1856 – public domain

 

Carl Bloch (1834-1890)

Fra et romersk osteria

1866 – Statens Museum for Kunst – public domain

 

 

Af andre kunstnere der har boet her kan nævnes kunstmalerne C. A. Jensen (1792-1870) og Jørgen Storck (1880-1924).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.39-40).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

www.navalhistory.dk (om Christian Zahrtmann)

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk