Dronningens Tværgade 5-5e

 

Dronningens Tværgade 5-5e - lille - tv                    Dronningens Tværgade 5-5e - lille - th


Opført: 1793-1794 / 1885

Matrikelnummer: 275, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1951

Arkitekt: Hans Ondrup & A. Gjedde


Beskrivelse

Ejendommens bygninger blev af Hans Ondrup (1751-1814) og A. Gjedde (????) opført i årene 1793-1794, undtaget det til gården fra forhuset tilbyggede trappehus, som er fra 1885:

 

 

Forhuset er bygget over fem fag og står med kælder samt tre etager. Øverst en trefagskvist samt to almindelige kviste.

 

Dronningens Tværgade 5-5e - 1

Foto fra juni 2007

 

Dronningens Tværgade 5-5e - 2

I husets venstre side er der gennemkørsel til gården

Foto fra juni 2007

 

Dronningens Tværgade 5-5e - 3

Foto fra juni 2007

 

 

Trappehuset blev tilbygget forhuset i 1885 og har ???? etager. der foreligger for øjeblikket ingen billeder af trappehuset (pr. 30.januar 2023).

 

 

Det forreste sidehus i gården er med kælder, tre etager samt en mansardetage og er bygget over seks fag med synlige jernankre. Opført 1793-1794.

 

Dronningens Tværgade 5-5e - 4

Det forreste sidehus i gården er opført over seks fag

Foto fra juni 2007

 

 

Ejendommens bageste sidehus er opført i tre etager. Opført 1793-1794.

 

Dronningens Tværgade 5-5e - 5

Det bageste sidehus i gården står i tre etager og er på otte fag

Foto fra juni 2007

 

 

Det lille baghus er opført i blot en etage og er fra 1793-1794.

 

Dronningens Tværgade 5-5e - 6

Det lille baghus står til venstre i gården

Foto fra juni 2007

 

 

Beboere

Embedsmanden og politikeren P. C. Steemann (1764-1855) var omkring 1785, at finde her blandt beboere.

Snæversynet og bureaukratisk var blot nogle af meningerne om Stemann, der var landets ledende indenrigspolitiker fra midten af 1820erne og frem til 1848. Han var i en lang årrække præsident for Danske Kancelli, justitsminister og gehejmestatsminister og han ejede i en lang årrække Valbygård Gods ved Slagelse.

Stemann var bestemt ikke populær i liberale kredse, men stod dem dog nær i det slesvigske spørgsmål. Det rørte dog ikke ved det faktum, at han som stærk tilhænger af enevælden – efter kravet om indførelse af demokrati i 1848 – måtte træde tilbage fra sine poster; han nåede dog forinden at proklamere Frederik den 7. som konge.

Stemann var en foretagsom mand, både som amtmand over Sorø amt i godt 30 år og som den indsigtsfulde i forskelligt lovarbejde. Det menes at være ham som forfattede Frederik den 6.´s så ofte diskuterede svar til 1830ernes liberale: “Vi Alene Vide..“.

    P. C. Steemann

 

Juristen og politikeren P. G. Bang (1797-1861) havde sin bopæl her i årene 1850-1851.  

        P. G. Bang

 

Søofficeren H. B. Dahlerup (1790-1872) var kun i 1852 at finde som beboer her i gadens nr.5, hvorfra han flyttede til Frederiksberg.

     H. B. Dahlerup

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.39).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk