Dronningens Tværgade 4-4a-c

 

Dronningens Tværgade 4-4a-c - lille - tv                    Dronningens Tværgade 4-4a-c - lille - th


Opført: 1839 / 1933

Matrikelnummer: 278c, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1994

Arkitekt: J. H. Lütthans / O. Gundlach Petersen


Beskrivelse

Matriklen består af forhus (1839) samt et i gården beliggende garageanlæg (1933):

 

 

Det hvidmalede forhus opførtes 1839 i fire etager af murermester J. H. Lütthans (1783-1852). Det er på syv fag, hvoraf de tre mod Moltkes Palæ har en gennemkørsel til gården. På dette tidspunkt ejede Lütthans også det fornemme Moltkes Palæ og byggede i øvrigt samme år naboejendommen nr.6.

 

Dronningens Tværgade 4-4a-c - 1

Foto fra juni 2007

 

Dronningens Tværgade 4-4a-c - 2

Foto fra juni 2007

 

Dronningens Tværgade 4-4a-c - 3

Foto fra juni 2007

 

 

I gården ligger den i 1932-1933 opførte femetages garagebygning, kaldet Palægaragerne. Arkitekten til denne jernbetonbygning var arkitekt O. Gundlach-Petersen (1886-1960), der for A/S Løppenthin & Feilberg opførte denne Danmarks første etagedelte garageanlæg.

 

Dronningens Tværgade 4-4a-c - 4

Garageanlægget i gården

Foto fra juni 2007

 

 

Beboere

Det var som kammerherre og Captain i SøEtaten at Steen Andersen Bille (1797-1883) flyttede ind her i 1847. I 1855 flyttede Bille herfra til Amaliegade 39.

Steen Andersen Bille  

 

Fra 1907-1910 boede politikeren og historikeren Niels Neergaard (1854-1936). Han var konseilspræsident* (statsminister) 1908-1909 og statsminister 1920-1924.

*Konseilspræsident var titlen som regeringsleder indtil 1915, hvor den afløstes af titlen statsminister.

   Niels Neergaard

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Architektens Ugehæfte 1933 (s. 4).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.39).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.73).

Industriens huse. Tanja Christensen. Golden Days. 2007.

København før og nu – og aldrig. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 8).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Overraskende København. Peter Olesen. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. 2011 (s.40-45 om garageanlægget).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Jeudan

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk