Chr. IXs Gade

Kvarteret omkring Christian den IXs Gade blev kraftigt saneret omkring 1900 og gav bl.a. denne gade sin struktur ved dens “fødsel” i 1906. Christian IX (1818-1906) var konge af Danmark fra 1863 og frem til sin død.

En ejendommelighed som nok ikke ville finde sted nu om dage er påpeget af Gitte Madsen i sin bog Huse i København og Nordsjælland, hvor hun redegør for at Eugen Jørgensen (1858-1910), som både arkitekt for to af gadens huse tillige var medlem af Borgerrepræsentationen samt medejer af det konsortium, der ejede gadens byggegrunde. Han havde derfor flere “kasketter” på, men der har tilsyneladende ikke været debat om hans habilitet i denne sag.

 

Christian IXs Gade - 1

Gaden set fra Gammel Mønt mod Gothersgade

Foto fra april 2009

 

Artiklen fortsætter efter adresserne

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links

Christian IXs Gade 1 / Gammel Mønt 10

Christian IXs Gade 2 / Store Regnegade 1

Christian IXs Gade 3-5

Christian IXs Gade 4-6 / Ny Østergade 25

Christian IXs Gade 7 / Gothersgade 47 / Møntergade 24

Christian IXs Gade 8 / Ny Østergade 34 / Gothersgade 43

Christian IXs Gade 10 / Gothersgade 45

 

 

Christian IXs Gade - 2

Gaden set fra Gothersgade mod Gammel Mønt

Foto fra april 2009

 

Christian IXs Gade - 3

Chr. d. IX´s Gade

Postkort nr.197 udgivet af Frits Benzen – ca.1910

 

Christian IXs Gade - 4

Chr. d. IX´s Gade

Postkort fra ca.1910

 

Christian IXs Gade - 5

Chr. d. IX´s Gade

Postkort afsendt i 1912

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Gader og navne i Absalons by 1-2. Poul Holst. 1957.

Huse i København og Nordsjælland – tegnet af berømte danske arkitekter. Gitte Just og Hans O. Madsen. Aschehoug. 2005.

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne i fortid og nutid. Steffen Linvald. Dansk Kautionsforsikring A/S. 1967.  

Pynt på gesimsen – facader på københavnsk etagebyggeri 1860-1920. Kristian Hvidt. G. E. C. Gad. 1983 (s.130).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om ejendommene i Chr. IX´s Gade

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk