Brolæggerstræde 1 / Badstuestræde 16

 

Badstuestræde 16 - Brolæggerstræde 1 - lille - tv                    Badstuestræde 16 - Brolæggerstræde 1 - lille - th


Opført: 1797

Matrikelnummer: 123, Snarens Kvarter

Fredet: 1950

Arkitekt: C. F. Hollander (C. F. Hallander ????)


Beskrivelse

Hjørnebygningen blev opført 1797 med kælder og fire etager af bygmester Caspar Fr. Hollander. Der er syv fag mod Brolæggerstræde, et skråt hjørnefag samt fem fag mod Badstuestræde.

 

Badstuestræde 16 - Brolæggerstræde 1 - 1

Foto fra marts 2007

 

Badstuestræde 16 - Brolæggerstræde 1 - 2

Husets fem fag lange facade til Badstuestræde

Foto fra marts 2007

 

Badstuestræde 16 - Brolæggerstræde 1 - 3

Facaden til Badstuestræde

Foto fra marts 2007

 

Badstuestræde 16 - Brolæggerstræde 1 - 4

Indgangsdøren fra Badstuestræde 16

Foto fra marts 2007

 

Badstuestræde 16 - Brolæggerstræde 1 - 5

Facaden til Brolæggerstræde

Foto fra marts 2007

 

Badstuestræde 16 - Brolæggerstræde 1 - 6

Indgangsdøren fra Brolæggerstræde 1

Foto fra marts 2007

 

Badstuestræde 16 - Brolæggerstræde 1 - 7

Facaden til Brolæggerstræde set mod Badstuestræde

Foto fra marts 2007

 

 

Beboere          

Officeren Frederik Bülow (1791-1858) havde kun her sin bolig i 1826, hvorfra han flyttede videre til en nu nedrevet ejendom i Nørre Voldgade.

Som 14-årig indledte han sin militære karriere i Rendsborg, deltog i kampene under Københavns belejring i 1807 og avancerede hen ad årene og blev oberst i 1847. Året efter i begyndelsen af Treårskrigen (1848-1851) ledede han en brigade under kampene i Sønderjylland ved Bov, Slesvig, Nybøl og Dybbøl.

Som nyudnævnt overgeneral planlagde og ledede den gigtplagede Bülow det succesrige udfald ved Fredericia den 6.juli 1849. Han fik herefter tilnavnet Helten fra Fredericia. På grund af sygdom gik han af samme år, men vendte tilbage i 1852 som kommanderende general i Slesvig og senere København.

Den populære og livsglade Frederik Bülow døde i 1858 i sit hjem i Sundeved (Sønderjylland).

 

Badstuestræde 16 - Brolæggerstræde 1 - 8

Frederik Bülow ved Fredericia 1849.

Ældre postkort udgivet af A. Jacobsen

 

En anden militærmand, officeren B. C. M. Aarøe (1828-1886), boede her også kun i et enkelt år (1859).

     B. C. M. Aarøe

 

Tegneren P. C. Klæstrup (1820-1882) flyttede i 1865 ind i stuelejligheden i Badstuestræde 16 og boede her et års tid.

Klæstrups navn er hæftet til det satiriske blad Corsaren, hvori han bl.a. karikerede filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855). Kierkegaard havde ladet et ord falde om, at han snart var den eneste, som ikke var ikke hængt ud i Corsaren, hvilket bladets redaktør Meïr Goldschmidt (1819-1887) hurtigt tog op med Klæstrups tegninger af Kierkegaard. Punch og Folkets Nisse samt andre af tidens morskabsblade leverede Klæstrup ligeledes tegninger til.

På adressen Rosengården 9 er der opsat en mindeplade for Klæstrup; i øvrigt med en karikatur af Søren Kierkegaard.

    P. C. Klæstrup

 

Mindepladen for P. C. Klæstrup blev i 1958 opsat på facaden til fødehjemmet i

Rosengården 9 med hans karikatur af filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855)

Foto fra april 2007

 

P. C. Klæstrup (1820-1882)

Søren Kierkegaard

Tegning fra ca.1845 og benyttet i bladet Corsaren den 9.januar 1846 – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 36).

Københavns farver. Bente Lange. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2.udgave. 2004.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk