Bredgade 51

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1881

Matrikelnummer: 336, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1984

Arkitekt: Ferdinand Meldahl


Beskrivelse

Denne yderst flotte ejendom er en af de eksklusive ejendomme, som fra ca.1875 til 1885 blev rejst under ledelse af Ferdinand Meldahl (1827-1908). De danner sammen en bue omkring Marmorkirken og skaber derved en exceptionel arkitektonisk helhed for området.

Marmorkirken, der dengang stod som den aldrig fuldførte Frederiks Kirke, samt de omkringliggende grunde blev i 1874 opkøbt af bankdirektøren C. F. Tietgen (1829-1901). For at finansiere opbygningen af kirken lod han under Ferdinand Meldahls ledelse opføre herskabelige ejendomme omkring kirken. Hele projektet stod færdigt i 1885, altså 11 år før Marmorkirken stod endeligt opført.

At Tietgens kongstanker vedrørende projektet ikke blev optimalt, vidner den tomme plads på det fjerde hjørne og de følgende huse til Store Kongensgade om. Husejerne forlangte dengang en langt højere pris end Tietgens tilbud, så området står i dag som Tietgens Ærgrelser da han netop ønskede, at fuldføre sit ejendomsprojekt om hele Marmorkirken.

 

Beboere

Juristen og erhvervsmanden Axel Heide (1861-1915) boede her fra 1902 til 1904.

Efter en lang årrække som fuldmægtig i henholdsvis Københavns Søndre Birk og Frederiksberg Birk, tiltrådte han 1.januar 1897 som 2. direktør i Privatbanken (nu en del af Nordea) og sad som sådan frem til sin død. Selv havde han i 1895 stiftet Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank A/S (nu en del af Danske Bank), hvis direktør han var frem til sin ansættelse i Privatbanken.

Heide var var en ledende skikkelse i det københavnske erhvervsliv og bl.a. medlem af bestyrelsen i ØK, som han var medstifter af i 1897.

I 1899 repræsenterede han arbejdsgiversiden i forbindelse med Septemberforliget, der afsluttede Danmarks mest omfattende arbejdskamp. Forliget blev “grundloven” for det danske arbejdsmarked og er det stadig, bl.a. med principperne om at arbejdsgiverne har retten til at lede og fordele arbejdet samt at arbejdstagerne kan organisere sig.

Absalon-statuen på Højbro Plads blev rejst i 1902 på initiativ af Axel Heide.

        Axel Heide

 

August Jerndorff (1846-1906) der døde og maleriet fuldførtes derfor af Frants Henningsen (1850-1908)

Et møde mellem finansmænd om danske foretagender i Østen

Maleri fra 1904-1906 – public domain

Maleriet viser bestyrelsen for ØK der er samlet hos direktøren for Landmandsbanken (i dag Danske Bank) Isak Glückstadt (1839-1910), der ses til venstre. Nummer to fra venstre er H.N. Andersen (1852-1937) som var grundlæggeren af ØK og som nummer tre er det admiralen, politikeren og forretningsmanden Andreas du Plessis de Richelieu (1852-1932). Nummer to fra højre er direktøren for Privatbanken (i dag Nordea) Axel Heide (1861-1915) og yderst til højre er det professoren, konseilspræsident Johan Henrik Deuntzer (1845-1918).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Architectura 22. Arkitekturhistorisk Årsskrift. Selskabet for Arkitekturhistorie. København. 2000.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Huse i København og Nordsjælland – tegnet af berømte danske arkitekter. Gitte Just og Hans O. Madsen. Aschehoug. 2005.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk