Bredgade 45a-c

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1729-1730 / 1880

Matrikelnummer: 186, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Philip de Lange / Vilhelm Dahlerup


Beskrivelse

Ejendommen ser nyere ud end den i virkeligheden er, idet arkitekten Vilhelm Dahlerup (1836-1907) i 1880 ombyggede de to af Philip de Lange (1704-1766) i 1729-1730 opførte ejendomme.

Af dem skabte så Dahlerup her et 21 fag langt hus i tre etager, der domineres af det fem fag brede midterparti, som over en femfagskvist krones af en rundbuet afslutning.

 

 

Beboere

Kun for vejviseren 1821 står digteren og oversætteren C. F. E. Wilster (1797-1840) opført som beboer her i huset.

     C. F. E. Wilster

 

Fra 1831 til 1849 ejede generalguvernør Peter von Scholten (1784-1854) denne flotte 1700-tals ejendom og når han var i Danmark opholdt han sig her med sin kone og fire børn.

Von Scholten blev efter endt militæruddannelse indrulleret i hærstyrken i Dansk Vestindien og efter at have siddet som krigsfange i England vendte han hjem til Danmark i 1808. Samme år blev han sekondløjtnant i Sjællandske Jægerkorps, senere premierløjtnant og til sidst kaptajn i 1813, hvorefter han tog til de vestindiske øer og der blev han vejermester på øen St.Thomas.

Den ligefremme von Scholten steg snart i graderne og i 1835 blev han generalguvernør over Dansk Vestindien. Dér arbejdede han gradvist for ophævelsen af slaveriet, selv om man i Danmark ikke udviste den samme iver for sagen. Det blev altså under påvirkning af de hjemlige politiske tilstande i 1848, at von Scholten ophævede slaveriet, men også p.g.a. en ulmende slaveopstand på øen St.Croix, som kunne risikere at brede sig.

Han trådte herefter tilbage, men blev i 1851 stillet for en kommissionsdomstol anklaget for, at have udvist utilstrækkelig vilje til, at slå slaveopstanden ned, men allerede året efter blev han dog frifundet i Højesteret og rejste derefter til Altona i Tyskland, hvor han døde i 1854, 69 år gammel. Von Scholten ligger begravet på Assistens Kirkegård.

Peter von Scholten

 

Fra 1833 til 1842 var Steen Andersen Bille (1797-1883) blandt ejendommens beboere. I vejviserne kan man følge hans karriere, hvor han i 1833-1834 står opført som kammerjunker og Lieutenant i Søetaten, 1835-1841 som Capitain Lieutenant og i 1842 som Capitain.

Bille, Steen Andersen

Steen Andersen Bille

 

Politikeren og greven H. A. Reventlow-Criminil (1798-1869) boede her i ejendommen fra 1850 til 1852. Han var den danske enevældes udenrigsminister i perioden 1842-1848 og minister for Holsten i årene 1852-1854.

Reventlow-Criminil

Reventlow-Criminil

 

Storkøbmanden, politikeren og mæcenen Alfred Hage (1803-1872) boede her omkring 1861. 

Hage var 16 år gammel da han i 1820 indtrådte i sin fars handelsfirma i Stege, hvor han i 1828 blev optaget som partner. Med sin svoger Hans Puggaard (1788-1866) indledte han et forretningsmæssigt samarbejde, der med tiden gjorde dem til millionærer på handel med korn og vestindiske varer som bl.a. kaffe og sukker samt bankiervirksomhed.

Virksomheden havde sit afsæt i Nakskov men rykkede til København i 1842, hvor Hage efterhånden sad alene ved roret, da forholdet til Puggaard i høj grad prægedes af et dårligt samarbejde og denne trak sig fra den daglige drift.

Politisk var Alfred Hage nationalliberal og sad som medlem af Folketinget 1852-1872, hvor han agiterede stærkt for frihandel. 

Hos kunstmaleren Constantin Hansen (1804-1880) bestilte han maleriet Den Grundlovgivende Rigsforsamling, der blev malet i årene 1860-1864 og blev ophængt i Hages hjem på adressen Kongens Nytorv 3-5, hvor offentligheden (mod betaling!!) i 1865 kunne bese værket i ca.14.dage; en begivenhed som 2.898 borgere benyttede sig af. Maleriets mål er 338 x 500 cm og befinder sig i dag på Frederiksborg Slot i Hillerød.

       Alfred Hage

 

Constantin Hansen (1804-1880)

Den Grundlovgivende Rigsforsamling

1860-1864 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – pubic domain

Det mest kendte af Constantin Hansens værker er monumentalmaleriet med Den Grundlovgivende Rigsforsamling, 

som står i den gamle højesteretssal på det andet Christiansborg, der brændte i 1884

      

 

Tobaksfabrikanten og kunstsamleren Heinrich Hirschsprung (1836-1908) boede her fra 1881 til 1894.

Fra 1858 ledede han sammen med sin bror Bernhard, det tobaksfirma som faderen havde grundlagt i 1826 og med stor dygtighed, gjorde de det til en af branchens største. Den voksende formue gjorde det muligt for ham, at samle på dansk malerkunst.

I hans hjem kom malerne selv, blandt andre Vilhelm Marstrand, P. S. Krøyer, Vermehren og ægteparret Anna og Michael Ancher. Venskabet med Krøyer betød at Hirschsprungske Samling i dag har en af landets største Krøyer-samlinger, da netop Hirschsprung var en stor aftager af Krøyers billeder.

Hirschsprung og hans kone besluttede via et gavebrev at skænke deres samlinger af kunst til Københavns  Kommune, hvorved Den Hirschsprungske Samling i 1911 blev en realitet med åbningen af museet i Stockholmsgade.

   H. Hirschsprung    

 

P. S. Krøyer (1851-1909)

Det Hirschsprungske familiebillede

1881 – Hirschsprungske Samling – public domain

Heinrich Hirschsprung ses her stående og omgivet af sin familie

 

P. S. Krøyer (1851-1909)

Heinrich Hirschsprung

1898 – Hirschsprungske Samling – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 32-33).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie  (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk