Bredgade 40

 

Bredgade 40 - lille - tv                    Bredgade 40 - lille - th


Opført: 1800

Matrikelnummer: 176, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: antagelig Boye Magens


Beskrivelse

Om den moderne kontorejendom Bredgade 40 foreligger der endnu ingen yderligere oplysninger (pr. 4.marts 2019).

Ejendommen blev præmieret i 1960 af Københavns Kommune.

 

 

Beboere

Her i Bredgade 40 boede lægen og professoren Knud Faber (1862-1956) på anden sal fra 1904 til 1910.

       Knud Faber

 

 

Virksomheder                    

I Dronningens Ridehus stillede eventyrdigteren H. C. Andersen (1805-1875) den 23.oktober 1828 som medlem af Kongens Livkorps* (Studenterkorpset – en slags hjemmeværn). Andersens militære engagement sluttede 28.februar 1834 med rang af korporal. Dengang var man som student ved universitetet forpligtet til, at være i dette korps.

* Kongens Livkorps blev oprettet i 1801 og nedlagt i 1864.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 242).

H. C. Andersen og København. Georg Nygaard. Foreningen Fremtiden. 1938.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 32).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 54-55).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk