Bredgade 24 / Sankt Annæ Plads 2

 

Bredgade 24 - Sankt Annæ Plads 2 - lille - tv                    Bredgade 24 - Sankt Annæ Plads 2 - lille - th


Opført: 1855

Matrikelnummer: 169, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1987

Arkitekt: N. S. Nebelong


Beskrivelse

Matriklen består af hjørnehus og sidehus:

 

 

Ved indgangen fra Bredgade til Sankt Annæ Plads ligger denne hjørneejendom i fire etager, der i 1855 blev opført efter tegninger af arkitekten N. S. Nebelong (1806-1871). Der er tre fag til Bredgade, et rundt hjørnefag samt fem fag mod Sankt Annæ Plads.

 

Bredgade 24 - Sankt Annæ Plads 2 - 1

Indgangen fra Bredgade har en trekantsfronton, der er båret af joniske pilastre

Foto fra august 2007

 

Bredgade 24 - Sankt Annæ Plads 2 - 2

Ejendommens side til Sankt Annæ Plads

Foto fra august 2007

 

Bredgade 24 - Sankt Annæ Plads 2 - 3

Underetagen er refendfuget og over kordongesimsen er huset glatpudset

Foto fra august 2007

 

Bredgade 24 - Sankt Annæ Plads 2 - 4

Til begge gader over første sal ses disse udsmykninger

Foto fra august 2007

 

Bredgade 24 - Sankt Annæ Plads 2 - 5

Facaden til Bredgade

Foto fra august 2007

 

 

Sidehuset er ligeledes fra 1855 og skyldes også N. S. Nebelong. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder eller yderligere oplysninger om dette (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Kunsthistorikeren Julius Lange (1838-1896) boede til Sankt Annæ Plads fra 1893 og frem til sin død.

Lange blev student i 1858 og påbegyndte straks studiet af den klassiske filologi, men kastede sig kort efter over kunsthistorien, hvor han i 1866 blev den første magister på dette felt. Fra 1871 var han ansat som docent og senere professor ved universitetet, hvor hans forelæsninger var et tilløbsstykke. Han beskæftigede sig hovedsageligt med menneskefigurens historie i billedkunsten og skrev en masse bøger derom, ligesom han også skrev kunstanmeldelser i dagbladet Fædrelandet.

Trods sit venskab med Georg Brandes (1842-1927) og i øvrigt tætte relationer til radikale og frisindede kredse kunne Julius Lange ikke forliges med realismen og dens beslægtede kunst, idet han selv var tilhænger af det folkelige og fædrelandskærlige billede.

     Julius Lange

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. K. Millech og K. Fisker. Udg. af Østifternes Kreditforening. 1951 (s.73-74 og 85).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 31).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

www.friborg-lassen.dk

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk