Bredgade 22-22a

 

Bredgade 22-22a - lille - tv                    Bredgade 22-22a - lille - th


Opført: før 1806

Matrikelnummer: 168, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Forhuset til Bredgade 22 står opført over ni fag med kælder og fire etager.

 

Bredgade 22-22a - 1

Foto fra august 2007

 

Bredgade 22-22a - 2

To kraftige gesimser ses over første og anden sal

Foto fra august 2007

 

Bredgade 22-22a - 3

Foto fra august 2007

 

Bredgade 22-22a - 4

I dobbeltvinduen over porten ses nogle fakta om huset

Foto fra august 2007

 

Bredgade 22-22a - 5

Portgennemgangen er overordentlig elegant

Foto fra august 2007

 

Bredgade 22-22a - 6

Foto fra august 2007

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.31).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk