Bredgade 10

 

Bredgade 10 - lille - tv                    Bredgade 10 - lille - th


Opført: 1852-1853

Matrikelnummer: 162, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: J. W. Moyel


Beskrivelse

Arkitekten Jacob Wilhelm Moyel (1799-1865) tegnede dette hus, der blev opført i årene 1852-1853. Det er bygget over otte fag og har kælder samt fem etager.

 

Bredgade 10 - 1

Foto fra august 2007

 

Bredgade 10 - 2

Foto fra august 2007

 

Bredgade 10 - 3

Over de brede vinduesfag i stueetagen er vinduesrammer i kunstfærdigt smedejern

Foto fra maj 2006

 

Bredgade 10 - 4

Foto fra maj 2006

 

Bredgade 10 - 5

Foto fra august 2007

 

 

Beboere

Marie Zoffmann (1819-1904) drev her sit studenterpensionat på 3.sal, hvor forfatteren J. P. Jacobsen (1847-1885) i perioden marts/april 1875 til september samme år boede på værelse. Herfra flyttede han hjem til forældrene i Thisted.

Han regnes for værende grundlæggeren af den psykologisk-naturalistiske digtning i Danmark og var stærkt påvirket af litteraturkritikeren Georg Brandes (1842-1927) og dennes krav til, at beskrive den virkelige verden.

Jacobsen studerede botanik ved universitetet da han i årene 1871-1875 oversatte Charles Darwins Arternes Oprindelse og Menneskets Afstamning. I 1872 skrev han novellen Mogens, som skildrer udviklingen fra dagdrømme og fantasier til en ansvarsbevidst erkendelse. I romanen Marie Grubbe (1876) skildrer han psykologisk en kvindes skæbne og i 1880 udkom samtidsromanen Niels Lyhne, hvor J. P. Jacobsen beskriver en ateists forhold til døden.

Kilder om J. P. Jacobsen kan du se under Vil du vide mere nederst på siden.

     J. P. Jacobsen

 

 Kristian Zahrtmann

Marie Grubbe, kort efter skilsmissen fra Ulrik Frederik Gyldenløve

1903 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

J. P. Jacobsen har udødeliggjort Marie Grubbe (1643-1718) med romanen Fru Marie Grubbe fra 1876

 

 

Virksomheder                    

Marie Zoffmanns pensionat lå her på 3.sal i en årrække fra 1875.

 

Brødrene Salmonsens forlagsboghandel lå her i en årrække.

 

Bredgade 10 - 6

Annonce fra Illustreret Tidende nr.689, 8.december 1872

 

Bredgade 10 - 7

Annonce fra Illustreret Tidende nr.44, 31.juli 1887

 

Bredgade 10 - 8

Annonce fra Illustreret Tidende nr.22, 2.marts 1890

 

 

Bredgade Antikvariat lå her indtil dets ophør i 2000. De specialiserede sig i illustrerede børnebøger, glansbilleder m.v.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. Knud Millech og Kay Fisker. Udgivet af Østifternes Kreditforening. 1951 (s.81-84).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 30).

 

Om J. P. Jacobsen

En sejlbåd for vindstille – en biografi om J. P. Jacobsen. Kristian Himmelstrup. Museum Tusculanums Forlag. 2014,

At bære livet som det er – om J. P. Jacobsens liv og digtning. Svend Sørensen og Niels Nielsen. Sparekassen Thy´s Forlag. 1997.

J. P. Jacobsen – et levnedsløb. Paa grundlag af digterens efterladte papirer. Anna Linck. Gyldendalske Boghandel-Nordisk Forlag. 1947.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk