Borgergade 3-5 / Adelgade 10

 

Billeder følger senest i september 2025


Opført: 1890-1892 / 1920 / 1945

Matrikelnummer: 626, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Ludvig Fenger


Beskrivelse

De tidligere Turbinehallerne som egentlig hed Gothersgade Elektricitetsværk, var Københavns første kommunale elværk og bygningen opførtes 1890-1892 efter tegninger af stadsarkitekten Ludvig Fenger (1833-1905). 

 

I 1901 blev der udvidet med bygningen mod Adelgade efter, at flere ældre beboelsesejendomme var nedrevet.

Til Borgergade blev endnu en bygning tilføjet komplekset. Der foreligger for øjeblikket ingen yderligere oplysninger om denne ejendom (pr. 30.januar 2023).

 

 

Virksomheder                    

Det Kongelige Teater har efter opførelsen af det nye skuespilhus ikke længere behov for lokalerne. Siden 1998 har Turbinehallerne her været benyttet som scener for Det Kongelige Teater, men blev i 2007 overdraget Dong Energy A/S.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danmarks industrielle miljøer. Henrik Harnow. Syddansk Universitetsforlag. 2011 (s.392).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Industriens huse. Tanja Christensen. Golden Days. 2007.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk