Boldhusgade 6

 

Boldhusgade 6 - lille - tv                    Boldhusgade 6 - lille - th


Opført: 1795-1796

Matrikelnummer: 224, Øster Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Boldhusgade 6 består af forhus og to sidehuse, der alle opførtes for handelsmanden Georg Klingting i årene 1795-1796:

 

 

Forhuset er opført over fem fag og var oprindelig med kælder samt tre etager, men fik i 1832-1833 sin fjerde etage.

 

Boldhusgade 6 - 1

Foto fra august 2007

 

Boldhusgade 6 - 2

Foto fra august 2007

 

Boldhusgade 6 - 3

Foto fra august 2007

 

Boldhusgade 6 - 4

Foto fra august 2007

 

 

De to sidehuse er også fra 1795-1796 og blev fredet sammen med forhuset i 1959. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehusene (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Ifølge vejviseren boede officeren Jacob Mansa (1797-1885) her i 1834. 

       Jacob Mansa

 

Matematikeren C. G. Andræ (1812-1893) var her beboer ad flere omgange; både for årgangene 1835, 1837 og 1839 er han at finde i vejviseren.

Andræ begyndte sin militære uddannelse på Landkadetakademiet i 1825 og fortsatte videre på Den Militære Højskole, hvor han senere blev undervisers efter et studieophold i Paris. Kun afbrudt af sin ministertid i perioden 1854-1858, var Andræ direktør for Den Danske Gradmaaling i årene 1853-1884, hvor han opnåede stor anseelse som videnskabsmand ved udgivelsen af værket Den Danske Gradmaaling 1-4.

Han blev kongevalgt medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling* og blev som repræsentant for Bondevennerne indvalgt i Folketinget ved valget i 1849. Her blev Andræ tingets første formand og sad som sådan til han trak sig som medlem i 1852. Året efter valgtes han til Landstinget, hvor han sad til 1863 og igen fra 1866 til sin død i 1893.

Sine matematiske evner benyttede Andræ også i politisk øjemed da han i Fællesforfatningen af 1855 fik indføjet en bestemmelse om den af hans opfundne forholdstalsvalgmåde, der bl.a. sikrede en beskyttelse af mindretallet. I årene 1854-1858 var han finansminister i P. G. Bangs regering og var selv konseilspræsident** fra oktober 1856 til maj 1857, i hvilken periode der ikke indtraf større politiske begivenheder.

* Den Grundlovgivende Rigsforsamling var en politisk forsamling, der i 1848-1849 udarbejdede Danmarks første grundlov.

** konseilspræsident – benævnelsen for regeringslederen i Danmark fra 1866 til 1918 og siden da benævnt som statsminister. 

           C. G. Andræ

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 28-29).

Hvem boede hvor – kendte danskere i 1800-tallets København. T. M. Sandau. Forlaget Sesam. 2001.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk