Bertel Thorvaldsens Plads

Pladsen har navn efter den verdensberømte danske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844), hvis seværdige, gule museumsbygning ligger til pladsen. Gadestrækningen langs kanalen, Christiansborg og Thorvaldsens Museum blev i 2002 indlemmet i Bertel Thorvaldsens Plads og havde siden 1966 heddet Porthusgade.

Pladsen blev i 2001-2002 omlagt med nye brosten af landskabsarkitekten Torben Schønherr (f.1943). Bassinet med det geometriske mønster er er 16 meter i diameter og skyldes billedkunstneren Jørn Larsen (1926-2004). I sommerhalvåret er bassinet fyldt op hvad der gør det muligt, at gøre noget så dejligt, som at lade en fjernstyret båd sejle rundt!

 

Bertel Thorvaldsens Plads - 1

Thorvaldsens Museum samt det lille bassin, hvor en dreng nyder sin fjernstyrede båd

Foto fra maj 2008

 

Find mere om matriklens bygninger ved at klikke på dette link

Bertel Thorvaldsens Plads 1-3 / Christiansborg Ridebane 1-25 / Vindebrogade 3-5 / Tøjhusgade 2-6 / Prins Jørgens Gård 1-13 / Rigsdagsgården 1-12  

 

Axel Johansen (1872-1938)

Thorvaldsens Museum

Olieskitse fra 1912

Public domain

 

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om ejendommene på Bertel Thorvaldsens Plads

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Schønherr Arkitekter og Landskabsarkitekter

Wikipedia – om Bertel Thorvaldsens Plads

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk