Badstuestræde 9-9a-11

Stemanns Gaard

 

                   


Opført: 1796-1797 / 1904

Matrikelnummer: 129, Snarens Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Badstuestræde 9-11 består af to forhuse, der begge er beskrevet og afbildet nedenfor:

 

 

Forhuset i røde sten – der er en del af nr.9 – stod opført i 1904, som en tre fag, bred udvidelse af det hedengangne Bahns Hotel. Der er kælder og tre etager samt iøjnefaldende særpræg, som bl.a. de halvrunde vinduer i stueetagen, altanen og den kraftige gesims under anden sals vinduer.

 

Ejendommen udgøres i dag af ejerlejligheder

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Vinduet bag altanen omkranses af guirlander

Foto fra august 2017

 

Indgangspartiet er enkelt og elegant i sit udtryk

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

Forhuset nr.9-11 opført 1796-1797 med kælder og tre etager for justitsråd P. Stephansen. Der er 15 fag og flankeres af porte, der ved siden af begge følges af fire fag i fordybning. Facadens særlige kendetegn er knækket efter de første fem fag, der følges af de fem midterste fag og som holder den lige linje ned til Kompagnistræde. 

Ejendommen kendes også som Stemanns Gaard efter P. C. Stemann (1764-1855), der boede her i årene 1828-1847. 

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Begge portene omkranses af guirlander

Foto fra august 2017

 

Man ser tydeligt facadens knæk ved bevoksningen

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Ejendommen består i dag af ejerlejligheder

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

I fordybningerne står der “Anno – Stemanns Gaard – 1798”

Foto fra august 2017

 

Her ses facadens knæk i retning mod Strøget (Vimmelskaftet)

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Begge portene omkranses af guirlander

Foto fra august 2017

 

Her et kig op ad Badstuestræde mod Strøget (Vimmelskaftet), hvor man aner Jorcks Passage

Foto fra august 2017

 

 

Beboere

Embedsmanden og politikeren P. C. Steemann (1764-1855) havde i nr.9 en lejlighed på anden sal i perioden 1828-1847.

Snævertsynet og bureaukratisk var blot nogle af meningerne om Stemann, der var landets ledende indenrigspolitiker fra midten af 1820erne og frem til 1848. Han var i en lang årrække præsident for Danske Kancelli, justitsminister og gehejmestatsminister og han ejede i en lang årrække Valbygård Gods ved Slagelse.

Stemann var bestemt ikke populær i liberale kredse, men stod dem dog nær i det slesvigske spørgsmål. Det rørte dog ikke ved det faktum, at Stemann som stærk tilhænger af enevælden – efter kravet om indførelse af demokrati i 1848 – måtte træde tilbage fra sine poster; han nåede dog forinden at proklamere Frederik den 7. som konge.

Stemann var en foretagsom mand, både som amtmand over Sorø amt i godt 30 år og som den indsigtsfulde i forskelligt lovarbejde. Det menes at være ham som forfattede Frederik den 6.´s så ofte diskuterede svar til 1830ernes liberale: “Vi Alene Vide..“.

    P. C. Steemann

 

Professor N. C. L. Abrahams (1798-1870) flyttede ind her på anden sal i efteråret 1853 i selv samme lejlighed, som ovennævnte P. C. Stemann havde beboet. Han boede her frem til sin død. 

 N. C. L. Abrahams

 

C. A. Jensen (1792-1870)

N. C. L. Abrahams

1835 – Thorvaldsens Museum – public domain

 

Den senere sproglærer og forfatter Arthur Abrahams (1836-1905) og dennes forældre (ovennævnte professor Abrahams var hans far) flyttede ind her på anden sal i efteråret 1853 i selv samme lejlighed, som P. C. Stemann havde beboet. Abrahams fraflyttede lejligheden ved faderens død i 1870. 

I sin erindringsbog Minder fra min tidlige barndom og ungdom beretter forfatteren Arthur Abrahams om lejligheden: “Det var en rummelig og dertil hyggelig Lejlighed; fra vore Vinduer i Dagligstuen kunde vi se ned ad Brolæggerstræde, naar min Fader kom fra sit Comptoir. Her tilbragte vi igjen lykkelige Dage, om de end stille sig noget anderledes for mig end dagene i Bredgade”.

  Arthur Abrahams

 

Skibsrederen A. P. Møller (1876-1965) boede til leje på 3.sal hos frøken Mensen fra 5.november 1904 til 5.november 1905.

 

 

 

 

 

       A. P. Møller

 

 

Virksomheder                    

På førstesalen grundlagdes Studentersamfundet den 2.maj 1882 og her blev mange paroler og tanker slået an af navne som litteraturkritikeren Georg Brandes, digteren Holger Drachmann, arkitekten Verner Dahlerup, filosoffen Harald Høffding, redaktøren og politikeren Viggo Hørup samt Svend Høgsbro.

Boldklubben Frem blev grundlagt her i 1886. Klubben har stadig trofaste fans, som f.eks den legendariske Patrick Odvig (f.1962), der siden begyndelsen af 1970erne har fulgt Frems op- og nedture.

 

Badstuestræde 9-9a-11 - 5

Til hjemmekampene har Patrick Odvig (f.1962) i årtier været blandt Valby-klubbens bærende kræfter

Foto fra november 2010

 

 

Fra husets oprindelse og flere årtier frem lå her forsikringsselskabet Tontine-Societetet

 

Bahns Hotel lå her indtil ca. midten af 1960erne.

 

Badstuestræde 9-9a-11 - 6

Bahns Missionshotel i Badstuestræde 9

Postkort nr.516 udgivet af F.M. – ca.1910

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Badstuestrædet 1940. Peter Linde. 1940.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 26).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Minder fra min barndom og tidlige barndom. Arthur Abrahams. Det Schubotheske Forlag. 1895 (s.96-97).

 

Links

Boldklubben Frem

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk