August Bournonvilles Passage 5 / Heibergsgade 7

Stærekassen og Nye Scene

 

August Bournonvilles Passage 5 - Heibergsgade 7 - lille - tv                    August Bournonvilles Passage 5 - Heibergsgade 7 - lille - th


Opført: 1929-1931

Matrikelnummer: 328, Øster Kvarter

Fredet: 1995

Arkitekt: Holger Jacobsen


Beskrivelse

Tværs over August Bournonvilles Passage (tidligere en del af Tordenskjoldsgade) ligger Stærekassen og Nye Scene som i 1929-1931 blev opført under ledelse af Holger Jacobsen (1876-1960). Rigsdagen vedtog i 1928 en lov om opførelse af en bygning til brug for Statsradiofonien (i dag DR), som altså her blev resultatet.

De store bronzerelieffer blev udført af billedhuggeren Einar Utzon-Franck (1888-1955) og mosaikloftet i buen udførtes i perioden 1932-1939 af maleren Einar Nielsen (1872-1956). I 1932 præmierede Københavns Kulturfond (Københavns Kommune) dette uforlignelige stykke arkitektur og fik nok en præmiering af samme efter en restaurering af Erik Møllers Tegnestue i årene 2000-2001. Fredet i 1995.  

 

August Bournonvilles Passage 5 - Heibergsgade 7 - 1

Stærekassen og den bagvedliggende Nye Scene blev opført 1929-1931

Foto fra august 2009

 

August Bournonvilles Passage 5 - Heibergsgade 7 - 2

Bronzereliefferne af Einar Utzon-Franck

Foto fra august 2009

 

August Bournonvilles Passage 5 - Heibergsgade 7 - 3

Indgangspartiet til Stærekassen – bemærk Einar Nielsens smukt udførte mosaikloft

Foto fra august 2009

 

I mosaikloftet under buen ses fire kulturpersonligheder; udført af Einar Nielsen (1872-1956): 

August Bournonvilles Passage 5 - Heibergsgade 7 - 4          August Bournonvilles Passage 5 - Heibergsgade 7 - 5

  Eventyrdigteren H.C. Andersen             Forfatteren Johannes V. Jensen 

 

August Bournonvilles Passage 5 - Heibergsgade 7 - 6          August Bournonvilles Passage 5 - Heibergsgade 7 - 7

    Komponisten Carl Nielsen                   Digteren Adam Oehlenschläger

 

Alle fire fotos fra august 2009

 

Stærekassens navn skyldes daværende folketingsmedlem Elna Munch (1871-1945), der forud for opførelsen udtalte: ”Det er en kæmpemæssig STÆREKASSE. Når bygningen om få år er for lille til radioen, fordi der ikke er taget hensyn til fjernsynet, vil der ikke være andet for direktøren at gøre end at gå op på snoreloftet og hænge sig….

 

August Bournonvilles Passage 5 - Heibergsgade 7 - 8

Stærkekassen set fra Tordenskjoldsgade

Foto fra august 2009

 

August Bournonvilles Passage 5 - Heibergsgade 7 - 9

Nye Scene til Heibergsgade

Foto fra august 2009

 

August Bournonvilles Passage 5 - Heibergsgade 7 - 10

Nye Scene med Stærekassen i baggrunden

Foto fra august 2009

 

August Bournonvilles Passage 5 - Heibergsgade 7 - 11

En kolonnade løber fra Stærekassen og hele ejendommens længde i Heibergsgade

Foto fra august 2009

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 187 og 306).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Det Kongelige Teaters hjemmeside

Fredede bygninger i København

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk