Asiatisk Plads

Pladsen har navn efter Asiatisk Kompagni, der bl.a. drev kolonien Trankebar i Indien. Kompagniet – der havde kontorer i ejendommen Strandgade 25 – blev stiftet 1732 og trådte i likvidation i 1838. Selve pladsen er området mellem Strandgade og havnen, hvor Udenrigsministeriet har lagt beslag på størstedelen.

Til pladsen hører også det lille havnebassin, der var en del af anløbshavnen for trafikken til Færøerne og Island.

 

Find mere om ejendommen på Asiatisk Plads ved at klikke på dette link

Asiatisk Plads 2 / Strandgade 25

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne i fortid og nutid. Steffen Linvald. Dansk Kautionsforsikring A/S. 1967.

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.  

Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København. Kåre Lauring. 1998 (s.42-43).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om ejendommene på Asiatisk Plads

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk