Applebys Plads

Selve strækningen fra havnen til kanalen ved Voldgården kaldes Applebys Plads, men er tillige navnet på det område, som omkranses af gaderne Langebrogade, Voldgården og Applebys Plads.

 

Applebys Plads - 1

Applebys Plads set fra havnen mod Voldgården

Foto fra august 2011

 

Artiklen fortsættes længere nede på siden

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links

Applebys Plads 1

Applebys Plads 5-7

Applebys Plads 9-31

 

Efter voldene i 1668 stod færdige på denne del af Christianshavn var området fattigt på entreprenante initiativer i 180 år. Der var stort set kun vand da den engelskfødte rebslager Peter Appleby () i 1748 fik tilladelse til, at opfylde stedet for. Her kunne han etablere et rebslageri med en lang reberbane, der i store træk løb langs den nuværende Langebrogade. Allerede i 1759 etablerede han et skibsværft på det opfyldte område, hvorved navnet Engelskmandens Plads opstod.  

Fabrikanten Jacob Holm (1770-1845) købte området i 1833 og lod straks reberbanen flytte til Sundbyøster. Hvor reberbanen lå opførte han arbejderboligerne Holms Huse og det gamle skibsværft blev udlejet til Baumgarten & Burmeister, der senere blev til Burmeister & Wain (B&W). Gradvist blev området opfyldt og i 1897 fik Applebys Plads den størrelse, som den har i dag.

Holms Huse blev delvist nedrevet i 1933 til fordel for ejendommen Voldgården og de resterende huse forsvandt i 1957 da De Danske Sukkerfabrikker (Danisco) skulle have opført deres administrationsbygning til Langebrogade. Mod havnen opførte de en sukkerfabrik i 1912-1913. Den blev i 1943 fejlagtigt ramt af engelske bombefly og skulle have været tiltænkt B&W, der dengang lå på den anden side af kanalen, hvor bl.a. Løvens Gård og Enhjørningens Gård nu ligger. Fabrikken blev genopført, men blev senere ombygget til administrationskontorer, hvad det har været i årtier.

 

Applebys Plads - 2

Udsnit af strækningen Applebys Plads – nr.1 ses til venstre

Den Sorte Diamant ses i baggrunden

Foto fra august 2011

 

Applebys Plads - 3

Udsnit af området som var en del af det oprindelige Applebys Plads – her set fra Langebrogade

Foto fra august 2011

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om alle ejendommene i Applebys Plads

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk