Amagertorv 8-8a-b

 

Amagertorv 8-8a-b - lille - tv                    Amagertorv 8-8a-b - lille - th


Opført: 1737-1738

Matrikelnummer: 4, Frimands Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Forhuset blev opført 1737-1738 med kælder og tre etager for glarmester Jens Pedersen.

 

Amagertorv 8-8a-b - 1

Foto fra januar 2009

 

Amagertorv 8-8a-b - 2

Foto fra januar 2009

 

Amagertorv 8-8a-b - 3

Foto fra januar 2009

 

 

Beboere          

I årene 1814-1817 havde kirurgen C. C. Withusen (1778-1853) her sin bopæl.

Han blev 1796 dimitteret til Københavns Universitet og var det følgende år begyndt at studere kirurgi, men da pengene var små måtte han antage en stilling som kompagnikirurg. I 1801 blev Withusen dog kirurg ved Frederiks Hospital og 1803 tog han den kirurgiske eksamen og var 1805-1807 reservekirurg ved Kirurgisk Akademi. ligesom han sideløbende hermed var reservekirurg ved Frederiks Hospital.

Studieophold 1807 til 1810 førte ham til Tyskland, Frankrig og Østrig, hvor han i sidstnævnte fik vakt sin interesse for en karriere indenfor oftalmologien*. Ved hjemkomsten blev han regimentskirurg i Lyngby og året efter i København, hvor han sideløbende hermed i 1812 blev lærer på Kirurgisk Akademi. Fra 1816 var han ekstraordinær professor og 1819 egentlig professor ved akademiet og blev samme år udnævnt til overkirurg ved Frederiks Hospital, hvor han med sine evner for diagnose og operation blev en stor autoritet.

Allerede i 1810 foretog Withusen en operation for stær med en nyere operationsmetode og med en voksende praksis blev han siden indenfor sit felt kendt som en stor kapacitet. I 1830 udnævntes han til hofkirurg og fratrådte samtid sin stilling som overkirurg ved Frederiks Hospital. Da Kirurgisk Akademi med universitetets medicinske fakultet i 1842 blev fusioneret til Det Lægevidenskabelige Fakultet blev Withusen dets professor.

Blandt kendte danske som kunstmaleren C. W. Eckersberg og overkirurgen Rasmus Samuel Thal (1785-1853) var også C. C. Withusen blandt dem som ramtes og døde af kolera i 1853.

*ifølge Sundhedsstyrelsen.dk omfatter oftalmologi “forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme i øjne og synsbaner samt sygdomme i øjenhuler, tåreveje og ydre øjenomgivelser“.

      C. Withusen

 

 

Virksomheder                    

Herreudstyrsforretningen Schottländer & Goldschmidt åbnede i midten af 1800-tallet sin forretning her i ejendommen. På grund af succesen flyttede man herfra til nr.14.

 

Royal Copenhagen har i mange år haft udsalg her (tidligere under navnet Bing & Grøndahl).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Amagertorv i fortid og nutid. Steffen Linvald. Sparekassen Jylland. 1979.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 14-15).

København før og nu – og aldrig. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 4).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk