Amagergade 4a-f

 

Billeder følger senest i september 2025


Opført: 1746 / mellem 1777 og 1786 / ca.1800 / 1844-1845

Matrikelnummer: 327a, Christianshavns Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Amagergade 4 består af henholdsvis forhus og baghuset, der begge ses beskrevet nedenfor:

 

 

Forhuset fra 1746 var oprindeligt et enetageshus bygget over 11 fag samt en kvist over tre fag. Facaden mod gaden blev grundmuret i 1777 samtidig med, at trefagskvisten ombyggedes til en decideret etage. Begge gavle blev grundmuret før 1804 (mod nr.2) og før 1839 (mod nr.6). Det er ikke oplyst hvornår bagsiden blev grundmuret.

 

Det 14 fag lange baghus ligger ud til Christianshavns Voldgade og står i tre etager samt en kvistetage, men opførelsen foregik i to tempi: De 10 fag mod naboen i Amagergade 2 er fra mellem 1777 og 1786 og opførtes for skibskaptajnen John Glender, mens de fire fag mod Amagergade 6 blev opført som en bygningsforlængelse i årene 1844-1845 for skibskaptajnens datter Gustava Glender.

 

 

Der foreligger for øjeblikket ingen oplysninger om denne ejendom (pr. 30.januar 2023).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. Red. Robert Egevang. 1993 (s.79-81).

Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København. Kåre Lauring. Handels- Søfartsmuseet. 1998.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk