Åbenrå 26-30

tidligere Musikhistorisk Museum

 

Åbenrå 26-30 - lille - tv                    Åbenrå 26-30 - lille - th


Opført: 1733-1734 / 1756

Matrikelnummer: 245, Rosenborg Kvarter

Fredet: 1964

Arkitekt: Palle Thomsen / Martin Jørgensen


Beskrivelse

Åbenrå 26-30 består af tre forhuse, der alle blev opført i midten af 1700-tallet:

 

 

Forhuset til nr.26 blev i 1756 opført af tømmersvend Palle Thomsen. Det nu fredede hus står med kælder samt tre etager, der er bygget over syv fag og øverst ses en imponerende gavlkvist, der både har fem fag til gadesiden og gårdsiden.

 

Åbenrå 26-30 - her nr.26 - 1

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 26-30 - her nr.26 - 2

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 26-30 - her nr.26 - 3

Den fem fag brede gavlkvist

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 26-30 - her nr.26 - 4

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 26-30 - her nr.26 set fra gården - 5

Åbenrå 26 set fra gården

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 26-30 - her nr.26 set fra gården - 6

Bortset fra det synlige bindingsværk har for- og bagside mange ligheder

Foto fra april 2010

 

 

Forhuset nr.28-30 er et grundmuret hus på ni fag og blev i 1733-1734 opført af murermester Martin Jørgensen, som to forhuse på henholdsvis fem (højre side) og fire fag (venstre side). Oprindelig var begge huse med kælder og tre etager, men nr.28 fik sin fjerde etage i 1767 og nr.30 sin engang i 1840erne. I slutningen af 1900-tallet fik huset så sit nuværende udseende.

 

Åbenrå 26-30 - her Åbenrå 28-30 - 1

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 26-30 - her Åbenrå 28-30 - 2

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 26-30 - her Åbenrå 28-30 - 3

28-30 set fra Hauser Plads

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 26-30 - her Åbenrå 28-30 - 4

Åbenrå 28-30 set fra gården

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 26-30 - her Åbenrå 28-30 - 5

Begge huse set fra Hauser Plads

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 26-30 - her Åbenrå 28-30 - 6

Begge huse set fra gården

Foto fra april 2010

 

Åbenrå 26-30 - her Åbenrå 28-30 - 7

Foto fra april 2010

 

 

Virksomheder                    

Musikhistorisk Museum grundlagdes i 1898 af musikhistorikeren Angul Hammerich og havde de første mange år lokalefællesskab med Kunstindustrimuseet – først på Rådhuspladsen og senere på det nuværende Kunstindustrimuseum i Bredgade. I 1965 flyttede man ind i Åbenrå 32-34, der oprindeligt var bygget som præstebolig for Reformert Kirkes præster. Naboejendommene Åbenrå 26-30 blev inddraget museet i 1972, som i 1979 kunne genåbne som Musikhistorisk Museum og Carl Claudius´ Samling. Sidstnævnte var en privatsamling af instrumenter, der indtil 1977 havde haft til huse på Frederiksberg. Museet rummede desuden også bibliotek og arkiv.

Museet flyttede herfra i 2014, hvor det i september 2014 åbner som Musikmuseet i det gamle radiohus på Frederiksberg.

 

Nr.26 blev i slutningen af 1960erne besat af rødstrømper og virkede i en kort årrække som kvindehus.    

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.89-90).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.250).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1. s.339).

Ildebrandshuse. Nationalmuseet. 1966.

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.59, 62, 88 og 96-97).

Åbenrå 26. Kjeld Kayser og Poul Strømstad.1970.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk