Åbenrå 2-4

 

 Åbenrå 2-4 - lille tv                    Åbenrå 2-4 - lille th


Opført: 1730-1749

Matrikelnummer: 233, Rosenborg Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Andreas Giise / Jens Busk


Beskrivelse

Åbenrå nr.2 er et hjørnehus med seks fag til Åbenrå og fire fag til Landemærket. Det blev opført mellem 1732 og 1734 af snedkermester Andreas Giise og blev i 1782 forhøjet fra til fire etager og derved forsvandt frontispicen mod Åbenrå. I forbindelse med husets retablering til sit oprindelige udseende i begyndelsen af 1970erne forsvandt den fjerde etage og efter godt 200 års fravær fik huset så igen en frontispice mod Åbenrå.

Det var arkitekten Jens Busk (????) som forestod ledelsen af den omfattende ombygning og restaurering, som tillige omfattede Åbenrå 6, Åbenrå 8-10 samt husrækken Landemærket 43-49, der alle ejedes af Jaques Hartmann. Den store ombygnings- og restaureringsarbejde blev i 1975 præmieret af Københavns Kommune (Københavns Kulturfond).

 

Åbenrå 2-4 - foto fra maj 2008 - 1

Foto fra maj 2008

 

 Åbenrå 2-4 - facaden til Landemærket - 2

Foto fra maj 2008

 

Åbenrå 2-4 - indgangsdørene ligger begge til Åbenrå - 3

Indgangsdørene ligger begge til Åbenrå

Foto fra maj 2008

 

 Åbenrå 2- 4 - Husets fire fag til Landemærket - 4

Husets fire fag til Landemærket

Foto fra maj 2008

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 259).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 249).

Ildebrandshuse. Nationalmuseet. 1966.

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.128 og 132).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk