Magstræde

Sammen med Snaregade er Magstræde bevaret som et unikt gademiljø, som rummer Københavns ældste borgerhuse. Da man i 1520erne rykkede kystlinjen ud til nuværende Nybrogade opstod Magstræde, der med ordet mag hentyder til sin oprindelige betydning af lokum eller nødtørftshus og netop her lå der et offentligt mag, der kaldtes Vestre Mag  – et Østre Mag lå ved Hyskenstræde.

Begge gader undgik bybrandens hærgen i 1795 og enkelte ejendomme slap tilligemed for bybranden 1728 således, at man har et delvist holbergsk gadebillede. Det ses især i gadens på gadens nr. 17 og 19, der begge er gavlkvisthuse og formentlig opført i 1640erne. Med undtagelse af nr. 4 og nr.10 er alle gadens huse fredet.    

 

Magstræde set fra Knabrostræde

Foto fra 2007

 

Artiklen fortsætter efter adresserne!

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links

Magstræde 3 / Nybrogade 16

Magstræde 4

Magstræde 5 / Nybrogade 18

Magstræde 6-6a-b

Magstræde 7 / Nybrogade 20

Magstræde 8

Magstræde 9 / Nybrogade 22

Magstræde 10

Magstræde 11 / Nybrogade 24-24a

Magstræde 12-14 / Rådhusstræde 13

Magstræde 13 / Nybrogade 26-26a

Magstræde 15 / Nybrogade 28-28a

Magstræde 16

Magstræde 17-19 / Nybrogade 30

Magstræde 18

Magstræde 20  

 

Gavlhuse fra ca.1640 ligger på adressen Magstræde 17-19

Foto fra juli 2013

 

Magstræde set fra Rådhusstræde

Postkort nr. 601 udgivet af Fritz Benzen – ca.1910

 

Kortudsnit af Geddes kvarterkort fra 1757

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Gader og navne i Absalons by 1-2. Poul Holst. 1957.

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 4).

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.  

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om alle ejendommene i Magstræde

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk