Nytorv

Nytorv er via Strøget adskilt fra Gammel Torv, men har en ensartet belægning, der alligevel giver et sammenhængende byrum. Nytorv blev anlagt i 1606 efter ordre fra Christian IV (1577-1648) og man måtte derfor rydde et dér liggende boligkvarter. Torvet var i århundreder præget af den livlige handel, hvor folk fra oplandet afhændende sine varer på byens torve.

 

nytorv-ca-2014

Nytorv set mod Strøget og Gammel Torv

Foto fra 2014

 

Artiklen fortsætter efter adresserne

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links

Nytorv 3 / Nygade 7

Nytorv 5-5a / Nygade 1-3 / Knabrostræde 2-8

Nytorv 7

Nytorv 9

Nytorv 11 / Brolæggerstræde 16

Nytorv 15 / Rådhusstræde 2a-b

Nytorv 17

Nytorv 19

Nytorv 21 / Slutterigade 1 / Hestemøllerstræde 1

Nytorv 23-27 / Kattesundet 13 / Frederiksberggade 7  

 

Under bybranden i 1795 blev både Nytorv og Gammel Torv totalt ødelagt og indtil denne brand indtraf, lå byens fjerde rådhus hvor Strøget i dag skiller torvene. Lykkeligvis undlod man på stedet at genopføre et nyt rådhus, hvorved det indre København nu har et af sine større åndehuller. På pladsen foran Domhuset ses to aftegninger af i brostensbelægningen; den ene viser netop hvor det 4. rådhus har stået og den anden hvor byens kag engang stod. 

På tomterne af det nedbrændte Nytorv rejstes Råd- og Domhuset (i dag Københavns Byret), der blev opført i perioden 1805-1815 under ledelse af C. F. Hansen (1756-1845).  

 

Her på torvet lå byens kag i århundreder hvor kriminelle kunne her udstilles til befolkningens spot og spe. Den blev sidste gang benyttet i 1780. I forhøjningen midt på torvet er der mellem brostene lagt en plade, der beretter om at kagen stod netop her. Var der derimod tale om en henrettelse foregik det udenfor voldene; nærmere betegnet galgebakken uden for Vesterport.

 

nytorv-med-kagen-ca-2014

Forhøjningen hvor kagen stod

Foto fra 2014

 

nytorv-byens-kag-foto-fra-2006

Foto fra juni 2006

 

Martin Rudolf Heland (1765-1814)

Nytorv og Gammeltorv i København med Petri og Frue Kirkes Spir

Tegning fra 1804-1807 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Æresport for de danske troppers hjemkomst i 1851

akvarel fra 1851 – tilhører Københavns Museum – public domain

Æresporten midt mellem Nytorv og Gammel Torv blev tegnet af arkitekten N. S. Nebelong (1806-1871) for de hjemvendte soldater efter Treårskrigen

H. G. F. Holm huskes også som Fattig-Holm, der forevigede mange topografiske gengivelser af sin tids København

 

nytorv-postkort-med-nytorv-og-gammel-torv-afsendt-i-1931

Nytorv med Gammel Torv i baggrunden

Postkort afsendt i 1931

 

nytorv-stenders-forlag-nr-26866-sendt-i-1915

Nytorv set fra Strøget

Postkort nr.26866 udgivet af Stenders Forlag – afsendt i 1915

 

nytorv-postkort-nr-33-med-domhuset-ca-1905

Domhuset der indtil 1905 tillige virkede som rådhus, hvorefter det flyttede til Rådhuspladsen

Postkort nr.33 udgivet af Dansk Billedforlag nr. 33 – ca.1905

 

nytorv-sendt-i-1909

Torvedag foran domhuset

Postkort afsendt i 1909

 

nytorv-postkort-med-domhuset-og-frederiksberggade-afsendt-i-1917

Domhuset til venstre og hjørneejendommen til Frederiksberggade ses til højre

Postkort afsendt i 1917

 

nytorv-postkort-sendt-i-1910

Nytorv set mod Gammel Torv

Postkort afsendt i 1910

 

nytorv-19-otto-wroblewski-nr-205308-postkort-uden-aar

Nytorv 19 med papirhandelen Otto Wroblewski

Postkort  nr.205308 – ikke afsendt

 

nytorv-geddes-kvarterkort-1757

“Nye Torv” med byens kag og rådhuset (byens 4.).

Den store bygning (nr.138) er Vajsenhuset, der nedbrændte under bybranden i 1795.

Efter tegninger af C. F. Hansen 1815 opførte man så Råd- og Domhuset, hvor Københavns Byret nu har til huse.

Kortudsnit af Geddes kvarterkort fra 1757

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Det gamle København som Arkitekturby. V. Lorenzen. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1932.

Gader og navne i Absalons by 1-2. Poul Holst. 1957.

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 4).

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne i fortid og nutid. Steffen Linvald. Dansk Kautionsforsikring A/S. 1967.

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.

Politikens bog om København. Claus Hagen Petersen. Politikens Forlag. 2004.  

Pynt på gesimsen – facader på københavnsk etagebyggeri 1860-1920. Kristian Hvidt. G. E. C. Gad. 1983 (s.140 og 143-144).

 

Links

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk