A.H. Vedels Plads

Pladsen har sit navn efter A. H. Vedel (1894-1981) der var på talrige sejladser og ekspeditioner i det grønlandske farvand inden han i 1941 udnævntes til viceadmiral og chef for Søværnskommandoen.

Han havde i maj 1943 taget forskellige tiltag for at forhindre tyskerne i, at tage den danske flåde. Den 29.september 1943 gav han ordre til, at sænke den danske flåde, såfremt man ikke kunne nå til Sverige og derved undgå, at flåden havnede i fjendens hænder. Dog lykkedes det tyskerne at hæve hovedparten af flåden, der så kom i tysk krigstjeneste. Fra 1950 til 1958 var han chef for Søværnet

 

 

Find mere om pladsens huse ved at klikke på dette link

A. H. Vedels Plads 2-22 / Bradbænken 1-5 / Ved Sixtusbatteriet 1-4 / Spanteloftvej 1-20 / Ved Søminegraven 1 / Minørvej 1-6 / Henrik Gerners Plads 1-5 / Eskadrevej 1-7 / Elefanten 2 / Takkeladsvej 1-11 / Henrik Spans Vej 1-5 / H. C. Sneedorffs Allé 1-3 / P. Løwenørns Vej 1-7

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Holmen – Orlogsværftet, Flådebasen, En ny bydel. Bernt Kure. Høst & Søn. 2005

 

Links

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk