Store Regnegade

Store Regnegade blev anlagt ca.1650 og gik fra krydset Pilestræde / Kronprinsensgade / Sværtegade til sin nuværende udmunding i Gothersgade. Nævnes skal også Lille Regnegade, der indtil 1908 lå som en blind vej inden den måtte føje sig for gadegennembruddet af Ny Østergade mellem Christian IXs og nuværende Store Regnegade.

Indtil 1661 kaldtes stykket fra Pilestræde til Gammel Mønt for Gjethusstræde, men afløstes af Regnegade der så fra 1773 har heddet Sværtegade. Navnet Regnegade har gennem tiden givet historikerne forskellige hovedbrud, hvor der bl.a. er gættet på Den rene gade fordi gaden først blev anlagt 1650 og derfor ikke så beskidt som det øvrige København. Andre peger på at gaden har navn efter planten Renfan, mens regn ifølge en kilde skulle have oversvømmelser med navnet Regnegade til følge.

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links

Store Regnegade 1 / Christian IXs Gade 1

Store Regnegade 2 / Gammel Mønt 2-4 / Grønnegade 1

Store Regnegade 3-5 / Ny Østergade 19-21

Store Regnegade 12 / Ny Østergade 15

Store Regnegade 19a-b / Gothersgade 33a-b

Store Regnegade 22

Store Regnegade 24

Store Regnegade 26-26a-d

Store Regnegade 28 / Gothersgade 31

 

store-regnegade-postkort-nr-10093-ca-1910

Store Regnegade

Postkort nr.10093 udgivet af Stenders Forlag – ca.1910

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Gader og navne i Absalons by 1-2. Poul Holst. 1957.

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om ejendommene i Store  Regnegade

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk