Nytorv 9

 

Nytorv 9 - lille - tv                    Nytorv 9 - lille - th


Opført: 1796-1797

Matrikelnummer: 86, Snarens Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Forhuset og sidehuset opførtes 1796-1797 for grossereren og bryggeren Jens Lauritzen:

 

 

Forhuset er bygget over fem fag; der er kælder og fire etager.

 

Nytorv 9 - 1

Foto fra august 2007

 

Nytorv 9 - 2

En gennemgående sålbænk løber under førstesalens midtervinduer

Foto fra august 2007

 

Nytorv 9 - 3

Indgangspartiet er både enkelt og elegant udført

Foto fra august 2007

 

Nytorv 9 - 4

Foto fra august 2007

 

 

Om sidehuset foreligger der for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Den skomageruddannede I. A. Hansen (1806-1877) – der på dette tidspunkt var Redacteur og Udgiver af Almuevennen – havde her sin bolig omkring 1848.

Han kom til København i 1842, hvor han fik plads som bud på dagbladet Fædrelandet og siden som redaktør af ugebladet Almuevennen. I 1840erne påbegyndte han sin aktive deltagelse i dansk politik og fik hurtigt fodfæste i Bondevennernes Selskab, hvis sekretær han blev i 1842.

I 1848 fik I. A. Hansen sæde i Den Grundlovgivende Rigsforsamling* og året efter blev han medlem af det første Folketing, hvor han repræsenterede Bondevennerne og trods divergerende opfattelser blev han dets leder i 1855. I Folketinget var hans indflydelse stor – ikke mindst for sine store agitatoriske evner – men også med sin flid og indsigt.

Han forlod Folketinget i 1866 for at blive forretningsfører i et forsikringsselskab, men den efterhånden så beundrede I. A. Hansen blev nu snart miskrediteret, da rygtet viste sig velbegrundet i sagen om underslæb over for det forsikringsselskab, som han arbejdede for. I 1877 begyndte den opsigtsvækkende retssag hvor han stod sigtet for underslæb i størrelsesordenen 200.000 kr., men han døde imidlertid før retssagen var afsluttet.

*Den Grundlovgivende Rigsforsamling var en politisk forsamling, der i 1848-1849 udarbejdede Danmarks første grundlov

Hansen, I. A.

       I. A. Hansen

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.164).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk