Nytorv 23-27 / Kattesundet 13 / Frederiksberggade 7

 Københavns Byret – tidlige Råd- og Domhuset

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1805-1815

Matrikelnummer: 1, Vester Kvarter

Fredet: 1951

Arkitekt: C. F. Hansen / Ludvig Clausen / Kaj Gottlob / Erik Møllers Tegnestue


Beskrivelse

Til både Nytorv, Kattesundet og Slutterigade står C. F. Hansens (1756-1845) klassicistiske bygningskompleks fra 1816, som erstatning for det rådhus som brændte på selve Nytorv i 1795. Oprindeligt var C. F. Hansens bygning opført som både rådhus og domhus, men da Martin Nyrops rådhusbyggeri stod færdigt på Rådhuspladsen i 1903 flyttede man herfra i 1905.

I dag huser bygningen Københavns Byret. På grunden stod Vajsenhuset, der i 1795 blev bybrandens bytte. Arkitekten Kaj Gottlob (1887-1976) forestod i årene 1940-1942 både restaurering og ombygning af komplekset. For dette arbejde blev ejendommen i 1943 præmieret af Københavns Kommune.

Billedtekst : Den storslåede facade mod Nytorv, står symmetrisk med de seks joniske søjler i den store søjleforhal, samt de to identiske sidefløje.

                       Med lov skal man land bygge – Over søjlerne ses den velkendte indledning fra Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241.

 

Fra domhuset til arrestbygningen i Slutterigade forbandt C. F. Hansen bygningerne med de to store overdækkede murbroer, der hver især naturligvis kaldes Sukkenes Bro. 

Via Erik Møllers Tegnestue gennemgik domhuset en række facaderestaureringer i årene 1992-1993 (mod Nytorv) og 2000-2003 (øvrige facader); restaureringerne blev forestået af arkitekten Jens Fredslund (f.1945).

Udvidelsen af det civile arresthus mellem Nytorv og Hestemøllerstræde blev realiseret i årene 1896-1897 og skyldtes arkitekten Ludvig Clausen (1851-1904).

Hele dette kompleks samt komplekset Hestemøllerstræde 1 / Slutterigade 1 / Nytorv 21 blev restaureret og ombygget i 1940-1942. Dette omfattende arbejde præmieredes af Københavns Kommune i 1943.

 

Frederiksberggade 7 - Kattesundet 13 - Nytorv 23-27 - postkort fra ca.1910

Domhuset på Nytorv

Postkort nr.150 udgivet af Frits Benzen – ca.1910

 

 

Virksomheder                    

Fra opførelsen og frem til 1905 var her rådhus, idet man flyttede til Martin Nyrops netop opførte rådhus på Rådhuspladsen. Da bygningen virkede som rådhus forrettedes her den første borgerlige vielse i Danmark mellem skræddersvend Christen Christensen og jomfru Christine Marie Bruun, der blev gift den 14.juli 1851.

 

Stadens 36 mænd eller Københavns Borgerråd som det også blev kaldt blev i 1840 afløst af Københavns Borgerrepræsentation, der nu holder til på det nuværende rådhus.

 

Københavns Politi havde også til huse her, men flyttede da Politigården stod færdig i 1924.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Arkitektur DK 3-1993. Arkitektens Forlag. 1993.

C. F. Hansen I-II. Hakon Lund og Anne Lise Thygesen. Arkitektens Forlag og Bergia-fonden. 1995.

Danmarks Bygningskultur. Harald Langberg. Fonden til udgivelse af arkitekturværker. 1978 (bind 2).

Danmarks Bygningskunst – fra oldtid til nutid. Red. Hakon Lund og Knud Millech. H. Hirschsprungs Forlag. 1963.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. Knud Millech og Kay Fisker. Udgivet af Østifternes Kreditforening. 1951.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 209).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 166). 

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 212-213).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Domstolsstyrelsen

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk