Nyhavn 9-9a-b

 

Nyhavn 9-9a-b - lille - tv                    Nyhavn 9-9a-b - lille - th


Opført: formentlig i 1681

Matrikelnummer: 5, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Nyhavn 9 består af forhus, sidehus og baghus:

 

 

Nyhavn 9 er et lille gavlkvisthus og blev formentlig opført i 1681 med kælder og to etager for havnemester Christian Christensen. Der er fem fag og krones med en gavlkvist.

 

Nyhavn 9-9a-b - 1

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 9-9a-b - 2

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 9-9a-b - 3

Byggeåret er på gavlkvisten opsat af smedejernsankre

Foto fra august 2006

 

Nyhavn 9-9a-b - 4

Foto fra februar 2008

 

 

Både side- og baghuset er ligeledes med kælder og to etager og sandsynligvis opført før 1729. Gårdmiljøet med disse er afbildet på s.284-285 i bogen Københavnerbindingsværk. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 31.januar 2023).

 

 

 

Beboere

Generaladjudant H. V. Warnstedt (1743-1817), der senere blev den første chef for Comediehuset (senere Det Kongelige Teater), boede her i nr.9 i 1776.

Oprindelig var han uddannet i hæren og blev generaladjudant i 1770, men gennem vennen, skuespilleren Frederik Schwarz (1753-1838), blev hans interesse vakt for skuespilkunsten og trods sin militære ballast blev han i 1778 direktør for Det Kongelige Teater.

Med i bagagen havde den myndige Warnstedt også litterære interesser, men især havde komedien hans bevågenhed og bl.a. Holbergs skuespil blev da spillet oftere. Han fik også hanket op i teatrets efterhånden sunkne disciplin, foruden han lod opføre værker af aktuelle personer som Johannes Ewald, P. A. Heiberg m. fl.

Et underslæb mod teatrets økonomi, der var begået af en ansat i teatrets administration, kastede desværre også uvederhæftige beskyldninger over Warnstedt, der derfor tog sin afsked i 1792. Karrieren tog da et nyt spring, idet han blev gesandt* i Portugal og først vendte tilbage til Danmark i 1805.

*gesandt svarer til vore dages ambassadør

Warnstedt, H. W.

   H. V. Warnstedt

 

Skuespilleren Johannes Poulsen (1881-1938) boede på førstesalen i begyndelsen af 1900-tallet.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.54).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.155).

Hvem byggede hvad. Bind 1. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (s.208).

Københavnske borgerhuse. Hans Henrik Engqvist. Jul. Gjellerups Forlag. 1948.

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.103, 110 og 284-285).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Nyhavn 1673-1998. Allan Mylius Thomsen. Copenhagen This Week. 1998.

Nyhavn gennem 300 år. Red. Sverkel Biering. Forlaget Børge Binderup. 1972.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk