Nyhavn 8

 

Nyhavn 8 - lille - tv                    Nyhavn 8 - lille - th


Opført: 1774-1776

Matrikelnummer: 429, Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Nyhavn 8 består af forhus og sidehus, som opførtes i årene 1774-1776:

 

 

For havnefoged og øltapper Niels Holst blev forhuset opført i 1774-1776. Den var oprindelig med kælder og tre etager, men fik i 1846 tilføjet den fjerde etage for madam E. Brandt.

 

Nyhavn 8 - 1

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 8 - 2

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 8 - 3

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 8 - 4

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 8 - 5

Denne indmurede plade sidder over indgangsdøren

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 8 - 6

Foto fra februar 2008

 

 

Sidehuset er som forhuset fra 1774 og er begge fredet. Her er kælder, tre etager samt mansardtag. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003.

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.155).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk