Nyhavn 57-57e-57c

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: mellem 1684 og 1692

Matrikelnummer: 29, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne matrikel består af forhus og sidehus:

 

 

Forhuset blev opført mellem 1684 og 1692 med tre etager til gaden og to til gården. Forhøjet med den fjerde etage i 1888-1889. Bemærk at de højre yderfag på første og anden sal nærmest er sammensmeltede.

 

 

Sammenhængende med forhuset ses sidehuset, der blev opført i samme periode. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

 

Beboere          

Fattig-Holm, hvis egentlige navn var kobberstikkeren og tegneren Heinrich Gustav Ferdinand Holm (1804-1861) – der i reglen ikke boede et sted for længe ad gangen – havde sin bopæl her omkring 1831 og igen omkring 1854.

Han hører utvivlsomt til blandt de københavnske kunstnere, som har givet eftertiden flest topografiske gengivelser af 1800-tallets København, hvor han med sine sirligt tegnede billeder skildrede både gaderne, ejendommene og borgerne.

Trods sit talent måtte Fattig-Holm som mange andre kunstnere se sig forbigået og gik langsomt i hundene, da salget af tegninger aldrig helt slog igennem og affødte det kedelige øgenavn, der skyldtes hans konstante pengemangel. Bag dette navn gemte der sig en for nutiden og fremtiden vigtig kilde til det København, der var i 1800-tallets første halvdel. Han var autodidakt og lod aldrig til rigtigt at få foden indenfor i “the establishment”.

Dog støttedes han økonomisk af bl.a. Thorvaldsen, men et bittert liv må det i lange perioder have været for denne talentfulde mand: Af hans seks børn blev tre indlagt som sindssyge, to døde mens en datter dog klarede sig fint. Oveni dette døde hans kone under koleraepidemien i 1853.

Blot 57 år gammel døde Fattig-Holm i 1861 på Almindeligt Hospital (nedrevet) i Amaliegade.

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Børsen

akvarel fra 1837 – public domain

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Lille Mølle på Christianshavn

Tegning fra 1842 – public domain

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Løngangsstræde set fra Vester Voldgade

akvarel uden angivelse af år – public domain

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Sankt Annæ Plads

Akvarel fra ca.1855 – tilhører Københavns Museum – public domain

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Schumachers Gård

akvarel fra 1830 – tilhører Københavns Museum – public domain

Schumachers Gård ligger på adressen Bredgade 30

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

kobberstik med Rundetårn og Trinitatis Kirke – årstal ikke angivet

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

kobberstik fra 1827 med det andet Christiansborg – public domain

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Udsigt fra Rundetårn

akvarel fra ca.1840 – public domain

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Vimmelskaftet

ca.1840 – public domain

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Æresport for de danske troppers hjemkomst i 1851

akvarel fra 1851 – tilhører Københavns Museum – public domain

Æresporten blev tegnet af N. S. Nebelong (1806-1871) for de hjemvendte soldater efter Treårskrigen

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.160-161).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Nyhavn 1673-1998. Allan Mylius Thomsen. Copenhagen This Week. 1998.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk