Nyhavn 53-53b-c

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1754-1755 / 1874-1875

Matrikelnummer: 27, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1932

Arkitekt: ukendt / J. N. Schiøldan


Beskrivelse

Matriklen består af forhus og to baghuse:

 

 

Det fem fag brede forhus blev i årene 1754-1755 rejst med kælder og tre etager for skipper Hans Jacobsen Tofte. Huset kaldes dog Madam Toftes Gård, da den er opkaldt efter skipperens enke. Murermester J. N. Schiøldan ombyggede ejendommen i årene 1874-1875 og tilføjede bl.a. den nuværende fjerde etage. Huset er iøjnefaldende ved, at yderfagene er store og at de tre midterste fag fra stueetagen til anden sal er i fremspring.

 

 

53b er baghuset med det synlige bindingsværk, hvor husets ejere Eventyrenes Klub holder til. Det blev opført 1754.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 31.januar 2023).

 

 

Baghuset 53c er fra 1755 og har en to etager høj kvist, der fylder mansardtagets højde. Huset er afbildet på s.292 i bogen Københavnerbindingsværk.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 31.januar 2023).

 

 

Hele ejendommen blev renoveret i 2004.

 

 

Beboere

Komponisten Peter Heise (1830-1879) boede her indtil 1857, hvor han tiltrådte stillinger som både lektor og organist ved Sorø Akademi.

Savnet af musikalsk inspiration fik ham i 1865 til at opsige stillingen og vendte derefter tilbage til København. På grund af et rigt giftermål med Vilhelmine Hage (1838-1912) der var en datter af storkøbmanden Alfred Hage (1803-1872), havde han kun en lille kreds af privatelever og kunne i rigt mål omgås venner som bl.a. digteren og præsten Christian Richardt (1831-1892) og komponisten og organisten Niels W. Gade (1817-1890). 

Var Heise beskeden af natur, så var hans musikproduktion til gengæld enorm; omtrent 300 sange nåede han at skrive til tekster af bl.a. Drachmann, Hostrup, Christian Winther, Carl Ploug, B.S. Ingemann og Öehlenschläger. Mest kendt er dog musikken til H. C. Andersens “Jylland mellem tvende have” (1859) og til Christian Richardts opera “Drot & Marsk“, som opførtes første gang på Det Kongelige Teater i  1878. Heise døde barnløs i 1879. 

Heise, Peter

       Peter Heise

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.160).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.69 og 292).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Nyhavn 1673-1998. Allan Mylius Thomsen. Copenhagen This Week. 1998.

Nyhavn gennem 300 år. Red. Sverkel Biering. Forlaget Børge Binderup. 1972.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk