Nyhavn 5

Nyhavns Færgekro       

 

Nyhavn 5 - lille - tv                    Nyhavn 5 - lille - th


Opført: før 1736

Matrikelnummer: 3, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Nyhavn 5 består af forhus, sidehus og baghus og er beskrevet nedenfor: 

 

  

Forhuset blev opført før 1736 i to etager og forhøjet med en etage i perioden 1757-1791 og endnu en i 1843.

 

Nyhavn 5 - 1

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 5 - 2

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 5 - 3

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 5 - 4

Foto fra februar 2008

 

 

Sidehuset er formentlig opført samtidigt med forhuset. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 31.januar 2023).

 

 

Baghuset med kælder og tre etager blev rejst i 1757 for værtshusholder Lorentz Svendsen.

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om baghuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

En dengang meget populær skuespiller udi komikken var Adam Gielstrup (1753-1830). Han boede her fra 1780 til 1782 og stod jævnfør tiden i vejviserne opført som Acteur.

   Adam Gielstrup

 

I 1819 blev den senere kongelige skuespiller og operasanger Peter Schram (1819-1895) født her i nr.5, som søn af købmanden Lauritz Fussing Schramm og Marie Sophie Schramm (f. Wexschall).

Peter Schramm kunne spille fire instrumenter før sin konfirmation og 1831 begyndte han som elev af syngemesteren Giuseppe Siboni (1780-1839) på dennes musikkonservatorium. Foruden Siboni undervistes han bl.a. af kompetente personer som skuespilleren Carl Winsløw (1796-1834), komponisten J. P. E. Hartmann (1805-1900) og komponisten, sangpædagogen og dirigenten Henrik Rung (1807-1871). 

Fra 1832 og frem til sin død var Schramm knyttet til Det Kongelige Teater, hvor han 1834 fik sin scenedebut i en elvopvisning. Hans egentlige debut kom i 1841, som Bertram i stykket Robert af Normandiet (af Giacomo Meyerbeer). Peter Schramm udnævntes til kongelig skuespiller i 1845, der 1866 blev fulgt op med udnævnelsen til kongelig kammersanger.

Af operaer som han medvirkede i kan nævnes de klassiske Don Juan og Figaros Bryllup (begge af Mozart). Barberen i Sevilla (af Rossini), Faust (af Gounod efter Goethes skuespil) samt den danske Elverhøj (af Johan Ludvig Heiberg og Friedrich Kuhlau).

Af skuespil kan her nævnes Holberg-stykkerne Barselsstuen, Maskerade, Jacob von Thyboe, Sparekassen (af Henrik Hertz), Genboerne (af J. C. Hostrup) og Gulddaasen (af Christian Olufsen), der blev hans sidste optræden den 2.april 1895.

Med sin 63 år lange karriere var Peter Schramm verdensberømt i København og dette understøttedes også af hans ranglede og magre skikkelse. De mange anekdoter og frasagn om hans person kaldtes Schramiader og selv kaldte han sig for Danmarks Riges Skrålhals!

     Peter Schram

 

 

Virksomheder         

I både 1700- og 1800-tallet lå her Stadt Hamborg, som var et hotel eller som man sagde dengang: logihus. 

 

Nyhavns Færgekro. Læs mere på www.nyhavnsfaergekro.dk

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.154).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.208).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.282-283).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Nyhavn 1673-1998. Allan Mylius Thomsen. Copenhagen This Week. 1998.

Nyhavn gennem 300 år. Red. Sverkel Biering. Forlaget Børge Binderup. 1972.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

Nyhavns Færgekro

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk