Nyhavn 23

 

                   


Opført: 1803

Matrikelnummer: 12, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Nyhavn 23 udgøres af forhus og sidehus, der begge opførtes i 1803:

 

 

Forhuset blev opført i 1803 med kælder og fire etager for skipperen Realf Olsen Schaarbech. Over døren sidder en sten fra 1803 med en ølkande og tallet 12, der henviser til ejendommens matrikelnummer.

 

Foto fra februar 2021

 

Foto fra februar 2021

 

Foto fra februar 2021

 

Foto fra februar 2021

 

Foto fra februar 2021

 

Foto fra februar 2021

 

Foto fra februar 2021

 

Foto fra februar 2021

 

Foto fra februar 2021

 

Foto fra februar 2021

 

 

Sidehuset er tillige fra 1803 og blev sammen med forhuset fredet i 1918.

Der foreligger for øjeblikket ingen billeder eller yderligere oplysninger (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Forfatteren, visedigteren, redaktøren og revymanden Erik Bøgh (1822-1899) boede her i årene 1851-1854.

Denne periode var hans storhedstid på Casino, hvor han i 1849 opførte Danmarks første revy. Han var oprindelig uddannet lærer, men virkede en tid i Sverige som portrættegner og skuespiller. Senere kom han til Norge og skabte den første revy i 1848.

I 1849 vendte Erik Bøgh tilbage til Danmark og opførte samme år en nytårsrevy på Casino i Toldbodgade, hvor han fra 1855 til 1860 var tilknyttet som kunstnerisk leder. Denne stilling bestred han med stor dygtighed og energi samtidig med, at han var en meget produktiv og elsket vise- og skuespilforfatter samt oversætter af teaterstykker, der altid henvendte sig til det brede borgerskab.

Erik Bøgh var det københavnske teaters ledende kraft bl. a. som censor ved Det Kongelige Teater og fra 1881 til sin død i 1899, kæmpede han mod den fremherskende moderne digtning. Fra 1860 til 1877 redigerede han den populære og letbenede ”Folkets Avis”, som han skaffede et i Danmark hidtil ukendt abonnentantal.

Fra 1877 indtrådte han i redaktionen af Ferslews ”Dagens Nyheder”, hvorfra han trak sig tilbage efter sit 25-års jubilæum som journalist i 1885. I aviserne skrev han mange føljetoner, der sammen med bl.a. viserne blev udgivet i bogform.

        Erik Bøgh

   

Ved et ulykkestilfælde mistede komponisten Frederik Kuhlau (1786-1832) som 9-årig det ene øje, men viste musikalske evner under sit sygeleje. Kuhlau slog sig ned i København i 1812 og skulle snart bevise sit musikalske talent; både som klaverspiller og underviser.

I 1820erne blev han kendt i både Danmark og Tyskland og skabte sammen med C. E. F. Weyse (1774-1842) de syngespil, som gav dem anerkendelse og berømmelse i 1800-tallets første halvdel. F.eks. skrev Kuhlau musikken til Elverhøj; i øvrigt det til dato mest spillede stykke på Det Kongelige Teater (omtrent 1.000 gange).

Foruden klaverkoncerter komponerede han også musik til flere skuespil og operaer, heraf flere ledsaget med tekster af Adam Öehlenschläger (1779-1850) og Johan Ludvig Heiberg (1791-1860). I alt komponerede Kuhlau 127 opusnumre; langt de fleste for klaver, men også for fløjte.

Nyhavn 23 var hans sidste bopæl, hvor han døde blot 46 år gammel.

   Frederik Kuhlau

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.157).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Nyhavn 1673-1998. Allan Mylius Thomsen. Copenhagen This Week. 1998.

Nyhavn gennem 300 år. Red. Sverkel Biering. Forlaget Børge Binderup. 1972.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk