Nyhavn 21 / Lille Strandstræde 4

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: formentlig før 1687 / 1789

Matrikelnummer: 11, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Adressen består af fem huse, der alle er beskrevet nedenfor:

 

 

Forhuset til Nyhavn 21 er formentlig opført før 1687 som et toetageshus. Mellem 1789 og 1793 forhøjedes det med en etage til gaden, samt en etage til gården i perioden 1871 og 1900. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om baghuset (pr. 31.januar 2023).

Trappehuset er fra omkring 1850. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om dette (pr. 31.januar 2023).

Baghuset til nr.21 er fra 1748 og opført for John H. Jungesbludt. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om baghuset (pr. 31.januar 2023).

 

Forhuset med kælder og to etager til Lille Strandstræde 4 blev i forlængelse af baghuset i Nyhavn 21 opført 1789 for urtekræmmer Henrik Wahlbohm. Der er to fag til gaden og syv til gården. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om forhuset (pr. 31.januar 2023).

Enetagesbygningen blev som tilbygning til forhuset opført 1843 for den daværende ejer, købmand L. A. Jørgensen. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om bygningen (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Når kunstnerægteparret Anna Ancher (f.Brøndum; 1859-1935) og Michael Ancher (1849-1927) lejlighedsvis var i København boede de her i ejendommen (mod Nyhavn), hvilket fremgår af de forskellige Charlottenborg-udstillingers kataloger:

Blandt de mange Skagensmalere var Anna Ancher den eneste, som var indfødt skagbo.

Hun blev i øvrigt født samme aften som eventyrdigteren H. C. Andersen (1805-1875) netop var ankommet til Brøndums Hotel (??) i Skagen, hvor hendes forældre drev hotellet. HCA beretter følgende fra sin dagbog:

      Anna Ancher

 

Eksempler på Anna Anchers fantastiske maleregenskaber ses nedenfor:

 

Anna Ancher

Pigen i køkkenet

1883-1886 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

Anna Ancher

Aftenbøn

1888 – Skagen Kunstmuseer – public domain

 

Anna Ancher

Interiør

1899 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

Anna Ancher

En begravelse

1891 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

Skagensmaleren Michael Ancher (1849-1827) blev født på Bornholm og boede der til han i 1865 blev ansat som skriver på Kalø Gods på Djursland. Inspirationen til kunsten forstærkedes da han ved det nærliggende Kalø Vig mødte landskabsmalerne Theodor Philipsen (1840-1920) og Vilhelm Groth (1842-1899). Fra 1871 til 1875 gik han på Kunstakademiet og var mere og mere optaget af Skagen, hvor fiskerne og livet blev skildret i hans mange malerier.

I 1880erne blev Skagen efterhånden et samlingssted for mange af tidens skandinaviske kunstmalere og forfattere, hvor Anna og Michael Ancher (de blev gift i 1880) sammen med P. S. Krøyer (1851-1909) udgjorde omdrejningspunktet i kredsen.

   Michael Ancher

 

P. S. Krøyer

Maler Michael Ancher

1894 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

 

 

Et udpluk af Michael Anchers værker ses her nedenfor:

Michael Ancher

Fiskere ved stranden en stille sommeraften

1888 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Michael Ancher

Den druknede

1896 – public domain

 

Michael Ancher

Figurer i et landskab. Blinde Kristian og Tine i sandet

1880 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

Michael Ancher

To fiskere ved en båd

1889 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Michael Ancher

En spadseretur på stranden

1886 – public domain

 

Michael Ancher

En barnedåb

1883-1888 – Ribe Kunstmuseum – public domain

 

Michael Ancher

Portræt af min hustru. Malerinden Anna Ancher

1884 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

Michael Ancher

Kunstdommere

1906 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

Fra venstre ses Laurits Tuxen (1853-1927), P. S. Krøyer (1851-1909), Holger Drachmann (1846-1908) og J. F. Willumsen (1863-1958) 

 

 

Virksomheder

Under navnet Løven lå her i ældre tid et hotel. I bogen Nyhavn gennem 300 år berettes om en historie om hotelejeren, der i huset havde opsat en stor ferskvandsbeholder. Beholderen havde forbindelse til en muret rende, som havde afløb direkte i Nyhavn. Hans latriner var forbundet via dette system og han havde derfor skabt et system, lang tid før dette blev et decideret begreb! Som det ofte går når man ikke følger loven, opdagede politiet selve forureningskilden og hotelejeren måtte slippe en bøde på 50 rigsdaler.

 

Hotel Kronprinsen lå her i en årrække (set i vejviseren fra 1960).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.157).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985.

Nyhavn 1673-1998. Allan Mylius Thomsen. Copenhagen This Week. 1998.

Nyhavn gennem 300 år. Red. Sverkel Biering. Forlaget Børge Binderup. 1972.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk