Nyhavn 10-10a-12-12a-b

 

Nyhavn 10-10a-12-12a-b - lille - tv                    Nyhavn 10-10a-12-12a-b - lille - th


Opført: ca.1770-1773 / 1796

Matrikelnummer: 276, Øster Kvarter

Fredet: 1918 / 2000

Arkitekt: J. C. Wahl


Beskrivelse

Nyhavn 10-12 består af to forhuse med hver et tilstødende sidehus:

 

 

Forhuset til nr.10 blev i 1772-1773 rejst med kælder og tre etager for tømmerhandler Peter Johansen. For den islandske købmand, Jens Andreas Wulff, blev kvisten over den oprindelige bygning ombygget til den nuværende fjerde etage i 1850.

 

Nyhavn 10-10a-12-12a-b - 1

Bemærk at alle af etagernes midterste fag er i fremspring

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 10-10a-12-12a-b - 2

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 10-10a-12-12a-b - 3

Foto fra februar 2008

 

 

Det seks fag lange sidehus er også fra 1772-1773 og blev forhøjet i 1850. Fredet i 2000.

Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Forhuset til nr.12 blev i ca. 1770 opført med kælder og tre etager for grossereren Andreas Bodenhoff.

 

Nyhavn 10-10a-12-12a-b - 4

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 10-10a-12-12a-b - 5

Foto fra februar 2008

 

Nyhavn 10-10a-12-12a-b - 6

Foto fra februar 2008

 

 

Det tretten fag lange tilstødende sidehus opførtes 1796 med kælder og tre etager og rejst af tømrermester Johan Christopher Wahl (1759-1838) for ovennævnte Bodenhoff, dennes enke og hendes senere mand, grosserer Hopman.

Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Den døvstumme maler A. H. Hunæus (1814-1866), der malede det berømte Store Bededagsaften på Volden, boede her i årene 1857-1863. Maleriet hænger i dag i Københavns Museum på Vesterbrogade. Af vejviseren fremgår det at han var Portraitmaler.

Hunæus, Andreas Herman

      A. H. Hunæus

 

A. H. Hunæus (1814-1866)

På Københavns Vold aftenen før Store Bededag

1862 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

“På Københavns Vold aftenen før Store Bededag” malede Hunæus i 1862

 

A. H. Hunæus (1814-1866)

Kunstnerens hustru

1848 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

Hunæus portrætterede i 1848 sin kone Thora (f.Garprecht; 1824-1865)

 

 

Årene 1809-1810 var nr.12 hjemsted for statsøkonomen Oluf Christian Olufsen (1764-1827), der tillige har skrevet sig ind som forfatter i dansk litteraturhistorie med komedien Gulddåsen.

Af vejviserne fremgår det at han i denne periode virkede som Professor og Lærer i Agerdyrkning. Han var egentlig uddannet jurist, men efter en tre år lang udlandsrejse i bl.a. England, blev han for Det Classenske Fideikommis ansat først på Næsgaard på Falster og kort efter i København, hvor han fra 1807 kun underviste gennem forelæsninger. Rejsen gav ham en ballast i samfundsøkonomi og et omfattende økonomisk-videnskabeligt forfatterskab indenfor land-, have- og skovbrug, statsøkonomi samt historie gav Olufsen stor anerkendelse.

I 1815 blev hans akademiske karriere kronet med et professorat i statsøkonomi. Dog er det oftest at hans navn knyttes som forfatteren til Gulddåsen, som Olufsen anonymt skrev og udgav i 1793. Herfra flyttede han til Kronprinsessegade 6.

Olufsen, C.

     O. C. Olufsen

 

Fra 1912 og frem til sin død boede kunstmaleren Otto Haslund (1842-1917) på 3.sal i nr.10.

     Otto Haslund

 

Et udvalg af Otto Haslunds værker ses herunder:

Otto Haslund (1842-1917)

Koncert. Kunstnerens børn og deres legekammerater

1887 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Otto Haslund (1842-1917)

En time i strikning

1890 – public domain

 

Otto Haslund (1842-1917)

Gudhjem

1868 – public domain

 

Otto Haslund (1842-1917)

Dameportræt

1907. Olie på lærred – Statens Museum for Kunst,www.smk.dk – public domain

 

 

På tredjesalen i nr. 10 boede kongelig operasanger Einar Nørby (1896-1983) fra 1937 til 1969. Han var far til skuespillerinden Ghita Nørby (f.1935).

Nørby, Einar

       Einar Nørby

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.155).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Nyhavn 1673-1998. Allan Mylius Thomsen. Copenhagen This Week. 1998.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk