Nybrogade 16 / Magstræde 3

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - lille - tv                    Magstræde 3 - Nybrogade 16 - lille - th


Opført: 1734-1735 / mellem 1745 og 1790

Matrikelnummer: 16, Snarens Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Alle matriklens huse blev opført i 1700-tallet:

 

Forhuset til Magstræde 3 er som Nybrogade 16 bygget i årene 1734-1735 med kælder samt tre etager. Til gården og på gavlene er huset opført i bindingsværk. Ejendommen blev istandsat i 2005-2006.

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - 1

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - 2

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - 3

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - 4

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - 5

Døren til Magstræde 3 er den oprindelige fra 1730erne

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - 6

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - 7

Foto fra juli 2013

 

 

Forhuset til Nybrogade 16 er som Magstræde 3 bygget i årene 1734-1735 med kælder samt tre etager. Huset er til gården og på gavlene opført i bindingsværk.

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - 8

Nybrogade 16

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - 9

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - 10

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - 11

Dørpartiet er flot udsmykket

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - 12

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 3 - Nybrogade 16 - 13

Sådan tager huset sig ud fra den anden side af kanalen

Foto fra maj 2008

 

Mellem forhusene er et trappehus ligeledes med kælder og tre etager, der dog er bygget mellem 1745 og 1790 til afløsning for en tidligere svalegang. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 31.januar 2023).

 

Hele komplekset blev gennemgribende restaureret i slutningen af 1980erne. Ejendommene her var blandt de første, der blev fredet i København efter fredningsloven af 1918.

 

 

Beboere

Den kongelige skuespiller C. N. Rosenkilde (1786-1861) havde i årene 1856-1857 bopæl i Nybrogade 16.

Tilskyndet af prins Christian (VIII) og fra den sikre tilværelse som kantor ved domkirken samt stillingen som overlærer ved fattigskolerne i Århus, drog Christen Rosenkilde i 1815 med familie mod København for at prøve lykken som skuespiller på Det Kongelige Teater. Den 19.marts 1816 fik han sin debut i syngestykket De tre galninger.

Med sin tenorstemme var Rosenkilde som skabt til syngespil, men det er som Holberg-skuespiller og i det hele taget som komiker, at hans navn huskes. Som få evnede Rosenkilde improvisationen og hans roller skabtes med en sådan lune, at han i sin tid blev enormt populær.

Han udviklede også sine roller og anvendte sjældent en egentlig maskering eller ændrede sin stemme, hvorved han på scenen således var Rosenkilde, men alligevel så indlevet i sine roller, at han gav publikum den stærkeste illusion. Godt to måneder før sin død i 1861 optrådte han for sidste gang som Sivert Posekigger i Holbergs Den politiske kandestøber.

Den violinspillende Rosenkilde virkede også på andre områder og gjorde sig gældende som redaktør og udgiver af ugeblade, oversætter af skuespil samt som forfatter til komedier og fortællinger. Han var en samlende personlighed og blandt hans gæster sås kunstnere og litterater som Frederik Høedt, Michael Wiehe, Kristian Mantzius, Anton Melbye, Christian Winther og Emil Aarestrup.

Rosenkilde var ligeledes en god bekendt af Søren Kierkegaard og de sås af og til sammen gå rundt i Københavns gader. Det har helt sikkert været et ømt syn med den høje og kraftigt byggede Rosenkilde og ved siden af den lille, spinkle filosofiske forfatter, hvis til tider alt for korte benklæder, var morsom genstand for mange københavnere. Ak, når man ikke er æstetiker!!

Kierkegaards værker var (og er !) svær læsning, hvad selv Rosenkildes dom over bøgerne også vidner om: “Det Affekterte Asen! Kan han da ikke udtrykke sig naturligt. Jeg kan min Sæl ikke forstaa et Muk af hvad han skriver.

Christen Rosenkilde var far til skuespillerinden Julie Sødring (1823-1894).

Rosenkilde, C. N.

   C. N. Rosenkilde

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.152).

Hvem boede hvor – kendte danskere i 1800-tallets København. T. M. Sandau. Forlaget Sesam. 2001.

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.193).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.48, 161, 166 og 255-257).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk