Ny Vestergade 9-9a-d

 

Ny Vestergade 9-9a-d - lille - tv                    Ny Vestergade 9-9a-d - lille - th


Opført: før 1770

Matrikelnummer: 217, Vester Kvarter

Fredet: 1932

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Ny Vestergade 9-9a-d består af et forhus og to sidehuse, der alle blev opført før 1770:

 

 

Forhuset er på 12 fag og har kælder samt tre etager. Huset var oprindelig bygget over 16 fag, men fik sit nuværende fagantal efter en ombygning i årene 1771-1773. Under de to midterste fag er gennemkørslen til gården. Ejendommen blev i 1989 restaureret under ledelse af arkitekt Mogens Didriksen (1918-1991).

 

Ny Vestergade 9-9a-d - 1

Foto fra april 2009

 

Ny Vestergade 9-9a-d - 2

Foto fra april 2009

 

Ny Vestergade 9-9a-d - 3

Over døren ses to krydsende pistoler,

der formentlig er et symbol for en tidligere ejer af huset, kgl. rustmester Chr. Kyhl

Foto fra april 2009

 

Ny Vestergade 9-9a-d - 4

Kunstfærdigt dørbeslag

Foto fra april 2009

 

Ny Vestergade 9-9a-d - 5

Foto fra april 2009

 

Ny Vestergade 9-9a-d - 6

Foto fra april 2009

 

 

I gården til højre ses et sidehus på to fag. Det ses afbildet på s.269 i bogen Københavnerbindingsværk. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette sidehus (pr. 31.januar 2023).

 

Til venstre i gården et på seks fag opført sidehus i fire etager. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette sidehus (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere          

Dekorationsmaleren Georg Hilker (1807-1875) boede her i 1843 til 1845 og igen i 1847. Hans pompejanske udsmykninger i bl.a. Ny Vestergade 11 (hvor bl.a. grevinde Danner boede) er beskrevet fint i bogen Ny Vestergade 13 af Hanne Raabyemagle.

     Georg Hilker

 

Christen Købke (1810-1848)

Dekorationsmaler Georg Christian Hilker

ca.1837 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Shakespeare-oversætteren Edvard Lembcke (1815-1897) boede her omkring 1849.

Han blev cand.theol. i 1838, men det blev lærergerningen som førte ham rundt i landet. Først Vordingborg, så Odense, derefter Haderslev og endelig i København, hvor han blev medstifter af Haderslev Læreres Skole i 1864.

Dog er det som oversætter af Shakespeare, at Lembckes navn for bestandig vil være knyttet til. Fra 1861 til 1873 udkom oversættelserne i 18 bind og i nutiden er det stadig Lembckes oversættelser, som mange søger. I 1859 skrev han desuden teksten til Vort modersmål er dejligt, som indgik i hans Digte og Sange fra 1870.

  Edvard Lembcke

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.166).

Hvem boede hvor – kendte danskere i 1800-tallets København. T. M. Sandau. Forlaget Sesam. 2001.

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.69-70, 78, 103 og 269).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Ny Vestergade 13. Hanne Raabyemagle. Dansk Arbejdsgiverforening. 1993.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk