Ny Kongensgade 3

 

Ny Kongensgade 3 - lille - tv                    Ny Kongensgade 3 - lille - th


Opført: mellem 1748 og 1758

Matrikelnummer: 235, Vester Kvarter

Fredet: 1986

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Ny Kongensgade 3 består af forhus samt sidehus:

 

 

Forhuset blev opført mellem 1748 og 1758 med kælder og to etager for etatsråd Jacob Barchmann (1701-1764). I 1877 ombyggedes huset og fik da sit nuværende udseende.

 

Ny Kongensgade 3 - 1

Foto fra april 2009

 

Ny Kongensgade 3 - 2

Foto fra april 2009

 

Ny Kongensgade 3 - 3

Foto fra april 2009

 

Ny Kongensgade 3 - 4

Foto fra april 2009

 

 

Sidehuset blev som forhuset opført mellem 1748 og 1758 for etatsråd Jacob Barchmann (1701-1764). Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

Trappetårnet til gården stammer fra 1916 og skyldes arkitekten Bent Helweg-Møller (1883-1956). Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af trappetårnet (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

I perioden 1774-1779 havde justitsråd Christian Martfelt (1728-1790) her sin bopæl. Han var for sin tid en kendt nationaløkonomisk forfatter og desuden medstifter af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab.

Det er endnu ikke lykkedes, at finde et billede af Martfelt!!

 

Historikeren og embedsmanden Ove Malling (1748-1829) boede her i perioden 1797-1792.

Skønt han var teologisk kandidat ansattes han i toldvæsenet som embedsmand, hvor hans arbejde og visionære ideer mundede ud i en række vigtige love. Hans alsidige dygtighed og færdigheder førte til mange hverv og her nævnes blot direktørposterne i Københavns Fattigvæsen (1799-1815), Fødselsstiftelsen (1803), universitetets direktion (1810) samt posten som chef for Det Kongelige Bibliotek (1824).

Han anvendtes også af Frederik VI (1768-1839) som politisk rådgiver og blev i 1824 udnævnt til gehejmestatsminister, hvad han var til sin død. Malling opgav i takt med alderen de fleste af sin hverv, men beholdt til sin død både direktørposten i universitetets direktion samt stillingen som chef for Det Kongelige Bibliotek.

Mallings berømmelse skyldes dog mest hans moraliserende fædrelandshistorie Store og Gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere, der udkom 1777. Han havde ved indgående selvstudier læst historie dog uden, at kunne betragtes som videnskabsmand og foranlediget af Ove Høegh-Guldberg (1731-1808) udkom bogen som lærebog for latinskolerne, der endvidere blev oversat til engelsk, tysk og fransk. Ove Malling var far til arkitekten Peder Malling (1781-1865), der som arkitekt stod bag opførelsen af universitetets hovedbygning på Frue Plads.

       Ove Malling

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.163).

Hvem boede hvor – kendte danskere i 1800-tallets København. T. M. Sandau. Forlaget Sesam. 2001.

København før og nu – og aldrig. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 2).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk