Nørre Voldgade 2

 

Nørre Voldgade 2 - lille - tv                    Nørre Voldgade 2 - lille - th


Opført: 1904

Matrikelnummer: 218, Nørre Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Rasmus Rue


Beskrivelse

Fra 1904 stammer denne renæssanceprægede ejendom med kælder og fem etager, der opførtes af arkitekten Rasmus Rue (1863-1944).

Facaden er i stueetagen samt førstesalen udført i kløvet granit, mens den øvrige del er i røde sten. Selve hjørnet står som et tårn, hvorpå en halvrund karnap ses i tre etager og øverst en frontispice med relief; det forekommer sjældent at en frontispice er placeret i et hjørnefag.

Der er tre fag til Nørre Voldgade, hvor midterfaget er en risalit med en karnap på tredje sal.

 

Nørre Voldgade 2 - 1

Ejendommen set fra Jarmers Ruin

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 2 - 2

Facaden mod Nørre Voldgade

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 2 - 3

Facaden til Nørre Voldgade

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 2 - 4

Under risalitten til Nørre Voldgade ses dette løvehoved

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 2 - 5

Denne kobberklædte karnap ses i midtrisalitten til Nørre Voldgade

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 2 - 6

Med draget sværd og en vægt sidder en kvinde øverst på hjørnet i frontispicen.

Relieffet blev udført af billedhuggeren Kai Nielsen (1882-1924).

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 2 - 7

Ejendommen set ned ad Nørre Voldgade

Foto fra august 2007

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.112).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk