Nørre Voldgade 16

 

Nørre Voldgade 16 - lille - tv                    Nørre Voldgade 16 - lille - th


Opført: 1836-1837

Matrikelnummer: 223b, Nørre Kvarter

Fredet: 1939

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Både forhus og sidehus er fra 1836-1837 og opført med kælder og fem etager for buntmager Heinrich Lier, der også fik opført gadens nr.18:

 

 

Forhusets 12 fag lange facade er kvaderpudset i stueetagen, mens de øvrige etager står i røde sten med de karakteristiske hamborgfuger. Forhuset blev i 1933 restaureret og ombygget for Husmandsbrandkassen for Danmark under ledelse af arkitekt Hans Hansen (1899-1968). For dette arbejde præmierede Københavns Kommune i 1934.

Billedtekst: Mellem stueetagen og førstesalen ses en frise med ovale blade under en æggestav.

                      Broncetavle over porten.

 

Nørre Voldgade 16 - 1

Facaden er over stueetagen i mørkerøde sten med hamborgfuger

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 16 - 2

Foto fra august 2007

 

Nørre Voldgade 16 - 3

Foto fra august 2007

 

 

Sidehuset er bygget over tre fag samt et smigfag.

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om ejendommen (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Billedhuggeren Theobald Stein (1829-1901) boede på 4.sal før han i 1883 blev professor i billedhuggerkunst.

     Theobald Stein

 

Digteren og professoren Christian Winther (1796-1876) boede her i 1861.

Han havde i 1848 giftet sig med den fraskilte præstekone, Julie Werliin (1813-1881), der besværliggjorde at finde en præst til at forestå vielsen, som fandt sted i Helligåndskirken den 21.februar 1848. Hun var datter af murermester Johann Heinrich Lütthans (1783-1852), der bl.a. opførte ejendommene Dronningens Tværgade 4 og 6, Klerkegade 25g-h og Toldbodgade 10.

Christian Winther blev cand.theol. i 1824 og ernærede sig som huslærer, men det blev som den alsidige vers- og prosafortæller, at han kom til at slå sine folder. Drevet af både følelser og skiftende stemninger skrev Winther om kærligheden til kvinden og skønheden i den sjællandske natur. Han debuterede med Digte i 1828, der var en samling af romancer og lyriske digte og senere fulgte børnedigtene Flugten til Amerika, Dansen i Skoven samt  digtsamlingen Til Een fra 1843, der var hans egen kærlighedshistorie.

Han toppede med hovedværket – versfortællingen Hjortens Flugt (1855) – som er en hyldest til naturen og den trofaste kærlighed, der regnes for værende det sidste hovedværk i dansk romantik.

I en karakteristik af skuespillerinden Julie Sødring (1823-1894) blev han beskrevet som “…altid udsøgt elegant i sin påklædning som i sit væsen“. Det må siges at være meget betegnende for en mand, der sin tid til trods med politisk røre, sociale brydninger, ydre modgang og indre sorger, aldrig skrev om andet end kærligheden og naturen.

Den i samtiden beundrede Winther forlod med sin familie Danmark i 1875 og bosatte sig i Paris, hvor han døde året efter. Christian Winther var halvbror til digterfilosoffen Poul Martin Møller (1794-1838).

 Christian Winther

 

Landskabsmaleren Thorald Brendstrup (1812-1883) boede her i stueetagen fra 1871 og frem til sin død.

Thorald Brendstrup

 

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.190).

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.173).

Huse og mennesker. Strejftog i det gamle København. Georg Nygaard. Foreningen Fremtiden. 1942 (hæfte III).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.113).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk