Nikolaj Plads 28 / Lille Kirkestræde 1

 

Lille Kirkestræde 1 - Nikolaj Plads 28 - lille - tv                    Lille Kirkestræde 1 - Nikolaj Plads 28 - lille - th


Opført: 1797

Matrikelnummer: 101, Øster Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: Andreas Hallander


Beskrivelse

Matriklen består af en hjørneejendom samt et sidehus:

 

 

Hjørneejendommen  blev opført 1797 med kælder og tre etager af murermester Andreas Hallander (1755-1828). Ejendommen har ni fag til Lille Kirkestræde, et skråt hjørnefag samt seks fag til Nikolaj Plads.

 

Lille Kirkestræde 1 - Nikolaj Plads 28 - 1

Ejendommen en tidlig morgen i marts 2007

 

Lille Kirkestræde 1 - Nikolaj Plads 28 - 5

Mindepladen er opsat på hjørnet over kældernedgangen

Foto fra marts 2007

 

Lille Kirkestræde 1 - Nikolaj Plads 28 - 2

Facaden til Lille Kirkestræde set fra Nikolaj Plads

Foto fra marts 2007

 

Lille Kirkestræde 1 - Nikolaj Plads 28 - 3

Indgangsdøren til Lille Kirkestræde 1

Foto fra marts 2007

 

Lille Kirkestræde 1 - Nikolaj Plads 28 - 4

Facaden til Lille Kirkestræde – i baggrunden ses Nikolaj Kirke

Foto fra marts 2007

 

   

Sidehuset er ligeledes af Andreas Hallander og ligeså fra 1797.

Yderligere oplysninger om sidehuset foreligger endnu ikke (pr. 31.januar 2023).

 

 

Virksomheder

De sidste par år op til sin død havde politikeren og overretssagføreren J. K. Lauridsen (1868-1905) sit kontor til Lille Lirkestræde 1. I sin politiske periode kendtes han under navnet JæKå.

I 1873 kom han fra Herning-egnen til København, hvor han blev student på det private kursus, som læreren Ludvig Trier (1837-1911) drev i en årrække. Derefter var Lauridsen medarbejder ved dagbladene Morgenbladet og Politiken og blev jurist i 1884, før han i 1887 nedsatte sig som overretssagfører.

Han sad som medlem af Folketinget fra 1880 og frem til 1895, hvor hans veltalenhed ikke nødvendigvis lod sig forstyrre af et tiltalende alkoholindtag. Et godt eksempel er fremstillet i bogen Uhøjtidelige Erindringer (s.20-24), hvor hans berømte fuldemandstale fra den 14.december 1894 kan læses i uddrag.

Til en unavngivet teolog skulle JæKå have sagt at denne var “et Menneske, der ikke ville betænke sig paa at halvere Treenigheden“.

Han huskes dog især for de bevingede ord “Næst efter kønsdriften er jernbanedriften en af de menneskelige drifter, der sætter de fleste lidenskaber i bevægelse“, som han fremsagde under et vælgermøde i midten af 1880erne (s.54-55 i Det politiske portræt i Danmark af Kristian Hvidt).

Han opstillede ikke ved valget i 1895 og hans indtag af alkohol gjorde, at den intelligente og veltalende JæKå mere søgte beværtningerne end sagførerkontoret.

Lauridsen, J. K.

               J. K. Lauridsen

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Det politiske portræt i Danmark. Kristian Hvidt (s.54-55; om J. K. Lauridsen).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.132).

Uhøjtidelige erindringer. Eigil Olsen (s.20-24; J. K. Lauridsens fuldemandstale).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk