Nikolaj Plads 24 / Østergade 59

 

                   


Opført: 1796-1797

Matrikelnummer: 36, Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne matrikel består af to forhuse samt et hjørnehus, der alle er beskrevet nedenfor:

 

 

Nikolaj Plads 24 er et hjørnehus der til pladsen har tre fag, et skråt hjørnefag samt fem fag til Store Kirkestræde. Huset er med kælder samt tre etager og blev opført i 1796-1797 for en J. N. Schwartzacker.

 

Hjørnehuset samt forhuset til Store Kirkestræde (t.v.); det er Strøget man kan ane til højre

Foto fra august 2017

 

Hjørnehusets facade på det lille gadestykke mellem Nikolaj Plads og Strøget

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Her er vi omme ved facaden til Store Kirkestræde

Foto fra august 2017

 

De øverste etager til Store Kirkestræde

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Hjørnehusets nederste etager til Store Kirkestræde pynter ikke ligefrem!

Foto fra august 2017

 

Hjørnehuset med forhuset til Store Kirkestræde (t.v.)

Foto fra august 2017

 

 

Det syv fag lange forhus mod Kirkestræde blev opført i 1796-1797 for føromtalte fiskehandler Pinvig og har som dengang kælder samt tre etager.

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Som hjørnehuset pynter det heler ikke her med den for kvarteret så afvigende dekorering!

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Her forhuset til Store Kirkestræde og ved siden af ses hjørnehuset

Foto fra august 2017

 

 

Østergade 59 blev i årene 1795-1796 opført for fiskehandleren Ib C. Pinvig, der på sit hus fik kælder og tre etager samt tre kviste til gaden og en enkelt til gården.

 

  

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Forhuset Østergade 59 med nabohjørnehuset nr.57

Foto fra august 2017

 

 

Beboere

I nr.59 boede den boghandleruddannede Salomon Soldin (1774-1837) omkring 1822. På hans tid hed adressen Østergade 36.

Med sin bror Abraham drev han i Admiralgade en boghandel og sideløbende hermed, en efterhånden omfattende forlagsvirksomhed med vægten på skolebøger. Han redigerede desuden ugebladet Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn fra 1804 til 1825, som han fra 1811 tillige var udgiver af.

Salomon Soldin blev en velhavende mand og bestemte med sin hustru, Hanna Ruben, at deres formue efter begges død skulle anvendes til oprettelse af en stiftelse for værdige, uformuende enker eller ugifte. Hanna Ruben døde i 1850 og i 1854 købte stiftelsen Trøstens Bolig på adressen Dyrkøb 1.

   Salomon Soldin

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.248).

Nikolaj Plads i 700 år. Steffen Linvald. A. Vollmond & Co. 1982.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk