Nikolaj Plads 23

 

Nikolaj Plads 23 - lille - tv                    Nikolaj Plads 23 - lille - th


Opført: 1800

Matrikelnummer: 145, Øster Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: Hans Christian Schmidt


Beskrivelse

For snedkeren Johan Pengel blev dette hjørnehus bygget i 1800 efter tegninger af brandmajoren og arkitekten Hans Christian Schmidt (1765-1826). Huset er med kælder samt fire etager og har syv fag til Nikolajgade, et skråt hjørnefag samt fire fag til Nikolaj Plads. 

En facadeombygning blev foretaget i 1945 med Ole Wanscher (1903-1985) som arkitekt; hvilke tiltag denne ombygning medførte, foreligger der endnu ingen oplysninger om. Ejendommen ejes af Karberghus A/S.

 

Nikolaj Plads 23 - 1

Foto fra september 2008

 

Nikolaj Plads 23 - 2

Syv fag vender mod Nikolajgade

Foto fra marts 2007

 

Nikolaj Plads 23 - 3

Facaden til Nikolajgade set fra Vingårdsstræde

Foto fra marts 2007

 

Nikolaj Plads 23 - 4

Set ned ad Nikolajgade

Foto fra marts 2007

 

Nikolaj Plads 23 - 5

Facaden til Nikolaj Plads

Foto fra marts 2007

 

Nikolaj Plads 23 - 6

Igen facaden til Nikolaj Plads og Nikolajgade der anes til venstre

Foto fra marts 2007

 

 

Beboere

I 1844 boede komponisten Rudolph Bay (1791-1856) her i ejendommen og han var desuden professor, kongelig kammermusiker samt kantor ved Holmens Kirke.

Et påbegyndt teologistudium blev i 1815 afbrudt af volontørstilling i udenrigstjenesten, der i 1816 førte til en diplomatstilling i Algeriet. For den musikalsk engagerede Bay bød opholdet i Nordafrika tilsyneladende ikke på lange arbejdsdage, for han kunne i høj grad dyrke sin store interesse, der efterhånden også inkluderede kompositioner.

Dels på grund af forbigåelser ved avancementer og dels hans begrænsede muligheder for at dyrke sin musikalske interesse, fik ham i 1831 til at søge sin afsked og allerede samme år blev han ansat som kantor ved Holmens Kirke og allerede året efter fulgte titlen som kongelig kammermusiker ; titlen som professor i 1834 var titulær, men dog en anerkendelse af hans virke og værd.

Fra sin tid i udlandet stammer bl.a. Bays mest kendte romance Vift stolt på Codans bølge, men musikken til Fred hviler over land og by, hvis tekst var skrevet af B. S. Ingemann (1789-1862) stammer også fra Bay.

I sin erindringsbog Minder fra mine forældres hus omtaler Arthur Abrahams (1836-1905) flere af sin samtids kendte personer og nævner også Rudolph Bay:

Komponisten Rudolph Bay, sim min fader havde kjendt fra sin Ungdom, kom af og til og spille og sang sine egne Kompositioner. Han havde en kjøn lille, sentimental Tenor, og var en temmelig tyk og jovial Person, som af og til kunde have ret morsomme Indfald. Der blev fortalt om ham, at, da han var blevet forlovet, vilde han giveen af sine Venner en Beskrivelse af, hvor dejlig hans Kjæreste var, og , da han skulde fortælle om hendes Øjne, sagde han: >>De er saa blaa, saa blaa – som Soldaterbuxer!<<“.

Bay, Rudolph

      Rudolph Bay

 

Forfatteren og teaterhistorikeren Thomas Overskou (1798-1873) havde her sin bopæl i årene 1847-1849.

Det er som dramatiker og teaterhistoriker at han har slået sit navn fast, skønt han dog også prøvede kræfter med skuespillet. Skønt han uddannedes som skuespiller på Det Kongelige Teater fik han aldrig et gennembrud, hvorimod han som dramatiker med Østergade og Vestergade (1828), Capriciosa (1836) og Pak (1845) blev et anerkendt skuespilforfatter.

I perioden 1854-1876 udgav han det teaterhistoriske værk Den Danske Skueplads 1-7, som er et fortræffeligt kildeskrift til kendskabet af Det Kongelige Teaters historie tilbage fra dets grundlæggelse i 1748. Desuden er hans erindringer Af mit liv og min tid ofte benyttet i forbindelse med beskrivelsen af englændernes bombardement af København i september 1807, samt de fattiges kår i det gamle København.

Han boede i et nu nedrevet baghus (kaldet Noahs Ark) til Studiestræde 8, hvor der boede omtrent 30 familier.

Overskou, Thomas

 Thomas Overskou

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.148).

Hvem boede hvor – kendte danskere i 1800-tallets København. T. M. Sandau. Forlaget Sesam. 2001.

Minder fra mine forældres hus. Arthur Abrahams. Det Schubotheske Forlag. 1894 (om Rudolph Bay, s. 27).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Nikolaj Plads i 700 år. Steffen Linvald. A. Vollmond & Co. 1982.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk