Niels Juels Gade 15 / Havnegade 21

 

                   


Opført: 1870

Matrikelnummer: 295, Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Blandt Gammelholms mange hjørneejendomme er denne kombinerede erhvervs- og beboelsesejendom fra 1870. Der er kælder samt fem seks etager og faginddelingen fordeler sig på 10 etager til Havnegade, tre fag i det runde hjørnefag og ni fag til Niels Juels Gade. Arkitektens navn kendes desværre ikke.

 

Facaden til Niels Juels Gade

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Facaden til Havnegade

Foto fra august 2018

 

Havnegade-facaden set fra havnekanten

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

   Foto fra august 2018

 

 

Beboere

På adressen Niels Juels Gade 15 boede juristen og politikeren J. Nellemann (1831-1906) på 2.sal i årene 1870-1871.

Han var uddannet jurist fra 1855 og blot 28 år gammel udnævntes han i 1859 til professor. Nellemann sad som medlem af Landstinget fra 1870, men i 1875 gjorde Estrup ham til justitsminister; en post han bestred frem til 1896.

På baggrund af Nellemanns juridiske fortolkninger af grundloven kunne Estrup politisk manøvrere med sine provisoriske finanslove, der splittede de politiske fløje og var med til at holde forfatningskampen i live. Fra 1896 og frem til sin død var han nationalbankdirektør.

Nellemann, J.

     J. Nellemann

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk