Niels Hemmingsensgade 1 / Amagertorv 18-20

 

Amagertorv 18-20 - Niels Hemmingsensgade 1 - lille - tv                    Amagertorv 18-20 - Niels Hemmingsensgade 1 - lille - th


Opført: 1731 / 1762

Matrikelnummer: 9, Frimands Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Niels Hemmingsensgade 1 består af hjørnehus, forhus, sidehus og et trappehus:

 

 

Hjørnehuset er fra før 1728 og stod da i to etager, men blev i 1762 forhøjet med en etage og nok en etage i 1855. Fem fag vender mod Amagertorv og fire fag mod Niels Hemmingsensgade.

 

Amagertorv 18-20 - Niels Hemmingsensgade 1 - 2

 

 

Forhuset er fra 1762 og blev opført i to etager for en Just Winter. I 1855 blev ejendommen yderligere forhøjet til sine nuværende tre etager. Huset er på fem fag. 

 

Amagertorv 18-20 - Niels Hemmingsensgade 1 - forhuset til Niels Hemmingsensgade - 1

 

 

Sidehuset har samme historie som forhuset, men er på kun tre fag.

 

 

Trappehuset er helt i bindingsværk og har samme historie som forhuset og sidehuset, men er på fire fag.

 

 

Amagertorv 20:

Forhuset blev opført 1731 i tre etager for rådmand Kønnemann. Tilbygningen til bagsiden af forhuset er fra ca.1680, der blev ombygget samt forhøjet i 1731 og nok en gang forhøjet i 1844 til sine nuværende fire etager. Huset er på seks fag.

 

 

Beboere

Ad to omgange – 1858-1860 og 1866-1886 – boede kunstmaler, malermester og antikvitetshandler Sally Henriques (1815-1886) på både 1. og 3.sal i Amagertorv 18.

    Sally Henriques

 

Et lille udvalg af Henriques værker ses herunder:

Sally Henriques (1815-1886)

Parti fra Højbro Plads

1844 – SMK (deponeret på Københavns Museum) – public domain

 

Sally Henriques

Udsigt fra Rolighed

årstal ikke angivet – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 16). 

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 197).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk