Møntergade 16-16a

 

Møntergade 16-16a - lille - tv                    Møntergade 16-16a - lille - th


Opført: mellem 1730 og 1741

Matrikelnummer: 135, Købmager Kvarter

Fredet: 1983

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Møntergade 16 består af forhus, trappehus og baghus:

 

 

Forhuset til Møntergade 16 er fra perioden 1730-1741 og blev formentlig opført for sømanden Henrich Christensen Borch. I slutningen af 1700-tallet ændredes huset fra sin oprindelige tre etager i bindingsværk med trefagskvist, til et grundmuret hus med kælder og fire etager samt mansardtag.

 

Møntergade 16-16a - 1

Huset blev fredet i 1983

Foto fra august 2007

 

Møntergade 16-16a - 2

Foto fra august 2007

 

Møntergade 16-16a - 3

Foto fra august 2007

 

Møntergade 16-16a - 4

Foto fra august 2007

 

 

Det mellem forhuset og baghuset mellemliggende trappehus er som disse opført i perioden 1730-1741.

Om trappehuset foreligger der endnu ingen yderligere oplysninger eller billeder (pr. 31.januar 2023).

 

 

Baghuset er fra perioden 1730-1741.

Om baghuset foreligger der endnu ingen yderligere oplysninger eller billeder (pr. 31.januar 2023).

 

 

En ejerliste fra ejendommens tidligste år og frem til 1980 kan ses i bogen Et københavnsk bybillede, hvor også en detaljeret bygningshistorie er at finde. 

 

 

Beboere

Fra 1909 til 1911 boede Chr. Troelstrup (1888-????) på 2.sal her i Møntergade 16. Han grundlagde tøjforretningen Troelstrup, der har til huse på adressen Sankt Peders Stræde 53 / Vester Voldgade 5.

Troelstrup, Chr.

    Chr. Troelstrup

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Et københavnsk bybillede. Red. Jørgen Hegner Christensen m.fl. Delta Forlag A/S. 1983 (s.117-119).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.144).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk