Møntergade 10-10a

 

Møntergade 10-10a - lille - tv                    Møntergade 10-10a - lille - th


Opført: 1732

Matrikelnummer: 132, Købmager Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Skræddermesteren Lorentz Bertelsen fik i 1732 opført denne med kælder og tre etager høje bygning. Huset har “undgået” etageforhøjelser og står derfor som et godt billede på et originalt ildebrandshus. Det er på fem fag og krones af en trefags gavlkvist med sit charmerende ovale vindue. Kordongesimsen er ikke oprindelig, men påsat i midten af 1800-tallet.

 

Møntergade 10-10a - 1

Foto fra august 2007

 

Møntergade 10-10a - 2

Foto fra august 2007

 

Møntergade 10-10a - 3

Foto fra august 2007

 

Møntergade 10-10a - 4

Facadens nederste etager er gråpudset mens de øvrige etager er i røde sten

Foto fra august 2007

 

 

En ejerliste fra ejendommens tidligste år og frem til 1979 kan ses i bogen Et københavnsk bybillede, hvor også en detaljeret bygningshistorie er at finde. 

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Et københavnsk bybillede. Red. Jørgen Hegner Christensen m.fl. Delta Forlag A/S. 1983 (s.113-114).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.143-144).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.206).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk