Mikkel Bryggers Gade 2-6 / Frederiksberggade 23

 

Frederiksberggade 23 - Mikkel Bryggers Gade 2-6 - lille - tv                    Frederiksberggade 23 - Mikkel Bryggers Gade 2-6 - lille - th


Opført: før 1891

Matrikelnummer: 14, Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Ejendommen består af hjørnehus og forhus, der begge er fra før 1891 og blev dette år ombygget for ejerne tømrermester Oscar Køhler (1848-1907) og apoteker Victor Madvig (1855-1908):

 

 

Hjørneejendommen Frederiksberggade 23 / Mikkel Bryggers Gade 2-4 er fra før 1891 og blev dette år ombygget for ejerne tømrermester O. Køhler og apoteker V. Madvig. Der er 10 fag til Frederiksberggade, herefter et bredt hjørnefag samt syv fag til Mikkel Bryggers Gade.

 

Frederiksberggade 23 - Mikkel Bryggers Gade 2-6 - 1

Hjørnehuset set fra Frederiksberggade med Mikkel Bryggers Gade til venstre

Foto fra august 2013

 

Frederiksberggade 23 - Mikkel Bryggers Gade 2-6 - 2

Facaden til Frederiksberggade

Foto fra august 2013

 

Frederiksberggade 23 - Mikkel Bryggers Gade 2-6 - 3

Her hjørneejendommens facade til Mikkel Bryggers Gade

Foto fra august 2013

 

Frederiksberggade 23 - Mikkel Bryggers Gade 2-6 - 4

Samme facade men her set i retning mod Frederiksberggade

Foto fra august 2013

 

 

Forhuset Mikkel Bryggers Gade 6 står i fire etager og er bygget over fem fag. Hverken opførelsesåret eller arkitektens navn kan verificeres.

 

Frederiksberggade 23 - Mikkel Bryggers Gade 2-6 - 5

Foto fra august 2013

 

Frederiksberggade 23 - Mikkel Bryggers Gade 2-6 - 6

Foto fra august 2013

 

Frederiksberggade 23 - Mikkel Bryggers Gade 2-6 - 7

Foto fra august 2013

 

Frederiksberggade 23 - Mikkel Bryggers Gade 2-6 - 8

Foto fra august 2013

 

Frederiksberggade 23 - Mikkel Bryggers Gade 2-6 - 9

Foto fra august 2013

 

 

Virksomheder                    

Forløberen for høreapparatvirksomheden Oticon, der dengang hed Acousticon, havde her lokaler fra 1923 med både kontor, produktion, salg og service. I 1946 fremstilledes her det første danskproducerede høreapparat, kaldet Oticon TA. Selve produktionen blev i 1950 flyttet til Amager og senere til Østerbro, hvor også administrationen fra Frederiksberggade flyttede til. 

Læs mere på www.oticon.dk

 

 

Frederiksberggade 23 - Mikkel Bryggers Gade 2-6 - 10 - annonce

Annonce fra Illustreret Tidende nr.2, 13.oktober 1907

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Oticon

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk