Mikkel Bryggers Gade 10 / Lavendelstræde 14

 

Lavendelstræde 14 - Mikkel Bryggers Gade 10 - lille - tv                    Lavendelstræde 14 - Mikkel Bryggers Gade 10 - lille - th


Opført: 1803

Matrikelnummer: 89, Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Frantz Philip Lange


Beskrivelse

Hjørneejendommen er fra 1803 fordeler sig med kælder samt fire etager og blev opført af murermester Frantz Philip Lange (1756-1805). Der er hele ni fag til Mikkel Bryggersgade, et skråt hjørnefag samt seks fag til Lavendelstræde.

 

Lavendelstræde 14 - Mikkel Bryggers Gade 10 - 1

Facaden mod Mikkel Bryggers Gade set fra Lavendelstræde

Foto fra marts 2007

 

Lavendelstræde 14 - Mikkel Bryggers Gade 10 - 2

Igen facaden mod Mikkel Bryggers Gade men her set mod Lavendelstræde

Foto fra marts 2007

 

Lavendelstræde 14 - Mikkel Bryggers Gade 10 - 3

Facaden til Lavendelstræde samt hjørnefaget

Foto fra marts 2007

 

Lavendelstræde 14 - Mikkel Bryggers Gade 10 - 4

Facaden til Lavendelstræde

Foto fra marts 2007

 

   

Beboere

Fra 1845 til 1852 boede præsten og kirke- og litteraturhistorikeren C. J. Brandt (1817-1889) her i ejendommen.

Sprogstudier af litteratur og kirkehistoriske tekster fra middelalderen og reformationstiden lå blandt flere af hans interessefelter, hvor bl.a. et stærkt grundtvigiansk engagement prægede hans arbejde i redaktionen af Dansk Kirketidende og Selskabet for Dansk Kirkehistorie, som han begge var medstifter af.

Brandt var i årene 1856-1860 forstander for Grundtvigs Højskole ved Marielyst og afløste desuden N.F.S. Grundtvig (1783-1872), som præst ved Vartov i 1872, hvor han virkede frem til sin død.

Brandt, C. J.

       C. J. Brandt

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.143).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk